výmaz drobnej stavby z katastrálnej mapy

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
kub

výmaz drobnej stavby z katastrálnej mapy

Post autor kub » 8.3.2017, 9:18

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ako je to z výmazom drobnej stavby z katastrálnej mapy.
Táto drobná stavba je zakreslená spolu s rodinným domom zapparovou čiarou, nemá samostatné parcelné číslo, na katastrálnej mape je to zakreslené ako jeden celok. Túto drobnú stavbu plánujeme zbúrať, Jedná sa asi o plochu 4m2, na zbúranie postačuje ohlasovacia povinnosť, keďže sa jedná o stavbu na ktorú ani netreba stavebné povolenie ,ale tiež iba ohlásenie. Keďže som sa dočítala, že sa drobné stavby v katastri neevidujú, ako je možné túto stavbu v katastrálnej mape odstrániť. Bude postačiť odoslať na kataster toto ohlásenie o odstránení stavby? Chceli by sme to mať v poriadku so skutočnosťou. Ďakujem za odpoveď.

trillan

Re: výmaz drobnej stavby z katastrálnej mapy

Post autor trillan » 13.3.2017, 14:53

Dobrý deň.

Keďže nikde neuvádzate, že stavba je evidovaná na liste vlastníctva (len v katastrálnej mape je zakreslená, zrejme pri mapovaní skutočného stavu v teréne), nemusíte žiadať ani o žiadny výmaz stavby z KN (stavba v KN neexistuje).

Ak by ste predsalen túto stavbu našli niekde na LV, treba požiadať o vydanie asanačného povolenia, alebo jeho časti a na základe neho bude stavba vymazaná. Vo Vašom prípade, keďže je tam slučka, je časť ktorú chcete zbúrať evidovaná ako súčasť celej stavby. Ak by sa jednalo o samostatné stavby, každá stavba by mala mať svoj pozemok a mala by byť evidovaná samostatne.
Ak je v KN evidovaná len jedna stavba a Vy máte za to, že sú to v skutočnosti dve rôzne stavby a z rôznymi vlastníkmi (musia mať dva nezávisle vchody), je potrebné dať v GP oddeliť tieto stavby (resp. navrhnúť jednu na zrušenia). Následne je potrebné zo strany vlastníkov stavieb zájsť na príslušný stavebný úrad, kde mu dajú potvrdenie, že na novovytvorených pozemkoch v zmysle GP sú evidované dve rôzne stavby (so súp. číslom alebo bez) a zároveň Vám vydá stavebný úrad rozhodnutie o asanovaní jednej zo stavieb (stavbu zbúrate a požiadate o výmaz z LV).

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť