duplicitné vlastníctvo

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
kovárik

duplicitné vlastníctvo

Post autor kovárik » 2.5.2017, 9:44

Dobrý deň, Vysvetlite mi čo sa rozumie ako duplicitné vlastníctvo. Chápe sa duplicitne vlastníctvo aj to ak ten istý pozemok je zapísaný na dvoch rôznych PKH a vlastník je iný ?

trillan

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor trillan » 2.5.2017, 11:07

Dobrý deň.

Duplicitné vlastníctvo je také vlastníctvo, ktoré je na základe listín, ktoré sú súčasťou operátu katastra evidované duplicitne v katastri (starý a nový stav alebo vzájomne duplictné podiely).

Teoreticky môže byť duplicitné vlastníctvo aj to čo uvádzate Vy, ale reálne som sa s tým ešte nikdy nestretol a myslím, že sa ani nestretnem.
Pokiaľ v pozemkovej knihe sú dve (ale viac) rôzne vložky (a v zozname parciel sú uvedené pri parcele viaceré vložky), prepočítava sa podiel v časti B - vlastníctvo s počtom PK vložiek, resp. s ich podielmi v časti A - majetková podstata (ak sú uvedené). Čiže v tomto prípade sa nejedná v žiadnom prípade o duplicitu v pozemkovej knihe. Túto skutočnosť si často vlastníci zamieňajú s duplicitou v pozemkovej knihe.
Duplicita však často vznikne pri vyhotovovaní listín (napr. notár pri dedičstve), kde vyhotoviteľ si neuvedomí, že pozemok je vo viacerých PK vložkách (má to uvedené v identifikácií parciel alebo aj často priamo v PKN vložke) a chybne prevedie podiel, ktorý je síce uvedený v PKN vložke ale nezodpovedá skutočnému podielu podľa pozemkovej knihy.

Kovárik

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor Kovárik » 2.5.2017, 16:50

Dobrý deň,
Musím upresniť, že tá istá parcela aj s výmerou v PKH je napísaná aj v inom PKH, ale INEHO katastra. Pričom sa číslo PKH odvoláva na iné číslo PKH.
Napr. Parcela 1 o výmere 1000 zapísaná v PKH č.5 katastra obce Dolná - je zápis pod parcelou údaj t.j.k. č.6 katastra obce Horná a naopak. Vlastníci sú rozdielny.
Asi mi nezostáva nič iné len dať žiadosť na kataster o prešetrenie.

trillan

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor trillan » 3.5.2017, 6:34

Dobrý deň.

Ešte by ste mohli napísať akou vieryhodnou technológiou ste prišli na takúto skutočnosť?

Prešetrenie bude asi najrozumnejšie riešenie. Dajte vedieť čo Vám odpísali....

Kovárik

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor Kovárik » 3.5.2017, 7:44

Pán Trillan, prajem dobrý deň.
Ste dosť sarkastický, ak sa Vám zdá otázka čudná nereagujte a neodpovedajte.
Rád by som ak by bola možnosť ukázal tie dva PKH a každý by usúdil čo je ich obsahom.

S pozdravom

trillan

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor trillan » 3.5.2017, 13:10

Dobrý deň.

Ospravedlňujem sa, ale naozaj by ma zaujímal spôsob ako ste zidentifikovali, že sa ma jednať o ten istý pozemok v pozemkovej knihe, keď každý z nich ma svoj vlastný špecifický mapový operát (bez srandy, čisto z geodetického hľadiska).

Ešte jedna zásadná pripomienka, ku každému PKH existuje aj samotná PK mapa. Akurát podľa Vašej teórie by to buď mal byť ten istý mapový operát (čo určite neprichádza v úvahu, to by potom takúto skutočnosť mohol tvrdiť každý a v každom pôvodnom k.ú.), alebo ten istý pozemok by mal byť zakreslený v dvoch rôznych mapových operátoch, ale v tom prípade by rovnaké číslo muselo byť v jednom mapovom operáte minimálne 2x (dve rôzne parcely z rovnakým číslom), nakoľko každý operát v PK sa čísloval rovnako od 1 do n.

PS: Ja si kľudne rád počkám na vyjadrenie katastra, aspoň to bude objektívne bez akehokoľvek ovplyvňovania :)

zolo

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor zolo » 14.5.2017, 17:04

Ja vlastník kopiu PKV, v ktorej je zapísana parcela z iného katastra, tá nikdy nebola odpísana , dokonca je v PKV záznam o zmene očíslovania tejto parcely z dôvodu komasácie. A táto istá parcela stou istou výmerou a čislovaním je aj na inej PKV iného katastra.

trillan

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor trillan » 18.5.2017, 7:33

Dobrý deň.

Je potrebné doplniť:
- čo znamená "že nebola nikdy odpísaná"
- doplniť katastrálne územie obidvoch PKV, resp. uviesť ako ste zistili že v PKV z jedného katastra je zapísaná parcela z druhého katastra - v PKV sú uvedené dve k.ú.?
PS: nemýliť si to zo zmenou k.ú. /z pôvodného k.ú./ evidovanou na LV.

zolo

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor zolo » 22.5.2017, 16:57

Dobrý deň, reagujem na predchadzajúci príspevok,

PKV sú z dvoch rôznych katastrov dodnes existujúcich. V obidvoch je zaznamenaná tá istá parcela t.j.parcela realne evidovaná na druhom katastrálnom území. Od zavedenia PKV sa táto parcela spomína v oboch PKV, neskôr je záznam zmeny očíslenia parcely taktiež v obidvoch PKV. Tieto parcely sú evidované v PKV až do ich uzatvorenia. Ako sá má rozumieť tento stav?

trillan

Re: duplicitné vlastníctvo

Post autor trillan » 23.5.2017, 6:56

Dobrý deň.

Prosím vysvetliť termín "očíslenie parcely". /- nenašiel som ani v terminologickom slovníku UGKK SR.../
Len na upresnenie, stále sa bavíme len o pozemkovej knihe kde k dvom PK vložkám dostanem tu istú PK mapu alebo o reálnom stave na LV po ROEP /toto by tu sedelo skôr, keďže ste spomenuli aj uzatvorenie vložiek/.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 2 hosť