Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Matúš
Komentárov: 8
Člen od: 25.11.2017, 10:20
Kontakt:

Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor Matúš » 27.11.2017, 12:35

Na Markíze sa v nedeľu večer venovali téme tretích vlastníkov bytu, ktorí ho kúpili bez plomby a ťarchy, odrazu vraj hrozí, že oň prídu:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1896189_z ... e-on-pridu

Žiaľ, v reportáži nikto neuviedol, že tretí vlastníci, ktorí byt kúpili v dobrej viere, sú zákonom chránení a o byt nemôžu prísť. Samozrejme preto, lebo ho kúpili bez plomby, ťarchy a poznámky. Podľa slovenskej judikatúry, podobne ako v ČR a EÚ, existuje nespočtne množstvo rozsudkov súdov, ktoré to potvrdzujú. U nás nielen okresných a krajských súdov, ale aj Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Napríklad:

Podľa čl. 20 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo vlastniť majetok a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z tohto ustanovenia vyplýva povinnosť verejnej moci konať tak, aby do vlastníckeho práva jednotlivca sama nezasahovala, ale rovnako povinnosť poskytnúť vlastníkovi ochranu v prípade, keď je jeho vlastnícke právo rušené, či obmedzované zo strany tretích subjektov.
Princíp dobrej viery chrániaci účastníkov súkromnoprávnych vzťahov je jedným z kľúčových prejavov princípu právnej istoty odvíjajúceho sa od princípu právneho štátu. Nadobúdateľovi vlastníckeho práva, pokiaľ toto právo nadobudol v dobrej viere, musí byť poskytovaná široká ochrana, pretože v opačnom prípade by si nikdy nemohol byť istý svojím vlastníctvom, čo by bolo v rozpore s poňatím materiálneho právneho štátu. Nález ÚS 549/15-33 zo dňa 16. marca 2016

V prípadoch ak tretí súčasný vlastník odvodzuje svoje vlastnícke právo napr. k domu od predávajúceho, ktorý v čase prevodu bol vlastníkom domu, kupujúci sa stáva vlastníkom danej nehnuteľnosti. Právny dôvod nadobudnutia vlastníctva prevodcu (predávajúceho) totiž odpadol až potom, ako nehnuteľnosť nadobudla do vlastníctva tretia osoba (kupujúci). V čase nadobudnutia vlastníckeho práva teda nešlo o jeho nadobudnutie od nevlastníka, ale naopak od vlastníka. (Uznesenie Ústavného súdu SR, sp.zn. I. ÚS 50/2010 – 11)

Ak raz niekto nadobudne vlastnícke právo za určitých podmienok, ktoré sa bez jeho zavinenia spätne zmenia, nesmie byť pre to postihnutý on, ale subjekty, ktoré nesú zodpovednosť za túto zmenu. (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 311/2008, zo dňa 30. marca 2010)
---
Uvedená reportáž tak síce poskytla správnu informáciu o tom, že pri kúpe nehnuteľností je potrebné byť maximálne obozretný /vrátane dôslednej kontroly vlastníckych vzťahov v katastri/, ale, žiaľ, aj vystrašila tretích vlastníkov, ktorí nepochybili. Zaráža aj to, že banka, teda jej právnici, klopú /či skôr búchajú/ na cudzie dvere a nie na dvere tých, ktorí pochybili. Zvlášť v tomto prípade, keď ide o tretích vlastníkov, ktorí danú nehnuteľnosť nadobudli v dobrej viere. Navyše pred a po kúpe v liste vlastníctva neboli plomba, ťarcha, či poznámka.
Last edited by Matúš on 27.11.2017, 14:50, edited 1 time in total.

Matúš
Komentárov: 8
Člen od: 25.11.2017, 10:20
Kontakt:

Re: Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor Matúš » 27.11.2017, 14:27

Ešte som zabudol uviesť, že kataster správne odmietol zapísať záložné právo pre banku.

trillan

Re: Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor trillan » 27.11.2017, 15:02

Dobrý deň.

Nie som právnik /a ani nemám také ambície/, ale dovolím si polemizovať v pár bodoch:
- čítal som rozsudky, kde došlo k pochybeniu napr., že dané nehnuteľnosti boli predmetom reštitúcie a príslušný pozemkový úrad dal potvrdenie, že takéto žiadosti neboli podané a tak došlo ku vkladu /resp. viacerým následným/. Výsledok bol ten, že nakoľko reštitúcia bola oprávnená, súd dal za pravdu reštitujúcemu a ostatným vlastníkom odporučil, aby si posledný vlastník na LV nehnuteľnosť odkúpil od "nového pôvodného vlastníka" a náhradu si vymáhali postupne, tak ako boli jednotlivé zmluvy odvkladované. Tento postup bol opakovaný pri viacerých rozsudkoch. A teraz babo raď :)

A takých podobných prípadov som videl viac s rôznym výsledkami.

Keďže nežijeme v Amerike, nebudeme predsa ani automaticky aplikovať ich právny systém.

Inak ja osobne by som okrem katastra hlavne videl chybu v predávajúcom, pretože úmyselne zaviedol predávajúceho do omylu, pretože pri predaji musel mať vedomosť, že na pozemku je záložne právo, keďže si ho sám v banke zriadil. Dokonca si dovolím tvrdiť, že v zmluve ktorú vlastnoručne podpísal klamal, konkrétne v časti ťarchy a preto podľa môjho názoru by mala byť zmluva neplatná, ale ako som písal, nie som právnik :) A samozrejme pri preukázaní viny, by tam mala byť aj trestnoprávna zodpovednosť.

Matúš
Komentárov: 8
Člen od: 25.11.2017, 10:20
Kontakt:

Re: Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor Matúš » 28.11.2017, 9:29

Človek nemusí byť právnikom. Stačí, keď má aspoň minimálne právne vedomie.
1. Reč je o byte.
2. Uvedené rozsudky potvrdili ochranu vlastníckych práv tretích vlastníkov, ktoré nadobudli nehnuteľností v dobrej viere bez plomby, ťarchy a poznámky.
3. Vlastníci bytu uvedených v TV reportáži, o ktorých práva ide, nepochybili. Ani teoretický preto nemôžu prísť o byt a nesmú byť ani obmedzované ich vlastnícke práva /napríklad zápisom záložného práva, plomby, ťarchy či poznámky/.
4. Katastrálny úrad postupoval v zmysle zákona a správne nezapísal záložné právo v prospech banky.
5. O vine a pochybení môže rozhodnúť len súd. A ten kto pochybil bude znášať zodpovednosť a náhradu škody.
6. Nedovolím si prejudikovať /a to ani po zhliadnutí celého spisu/ jednoznačnú vinu, či nevinu všetkých účastníkov sporu. Výnimkou sú tretí vlastníci bytu, ktorí podľa informácií v TV reportáži, nenesú žiadnu zodpovednosť za daný stav, a preto ani nemôžu niesť žiadnu vinu. Ich vlastnícke práva musia byť v plnej miere nedotknuteľné.
Ak raz niekto nadobudne vlastnícke právo za určitých podmienok, ktoré sa bez jeho zavinenia spätne zmenia, nesmie byť pre to postihnutý on, ale subjekty, ktoré nesú zodpovednosť za túto zmenu. (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 311/2008, zo dňa 30. marca 2010)

Žiaľ, v uvedenej reportáži, teda hlavne v upútavke hlásateľa zaznelo, že vraj tretím vlastníkom realne hrozí strata vlastníckych práv. A to nie je pravdou!

trillan

Re: Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor trillan » 28.11.2017, 10:08

Dobrý deň.

Súhlasím s Vami, že človek nemusí byť právnikom, ale stačí, keď má aspoň minimálne právne vedomie. Avšak asi ťažko v tom prípade bude citovať konkrétne zákony, ktoré "bežný" človek si neprečíta asi nikdy. A logika s právom sa často nemusia, mne to bolo vysvetlené, že to je čaro práva :) Z uvedeného dôvodu mam radšej bližšie k exaktným vedám.
1. súhlasím s Vašou poznámkou, avšak citovali ste napr.: "Podľa čl. 20 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo vlastniť majetok a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu., resp. v žiadnom s citovaných § sa nevzťahuje priamo len na byty,nie je...., t.j. beriem to ako neopodstatnené :)
"Ak raz niekto nadobudne vlastnícke právo za určitých podmienok, ktoré sa bez jeho zavinenia spätne zmenia, nesmie byť pre to postihnutý on, ale subjekty, ktoré nesú zodpovednosť za túto zmenu. (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 311/2008, zo dňa 30. marca 2010)"
- tu tiež o "byte" nie je zmienka...
2. rozhodnutia nekomentujem, beriem na vedomie :)
3. Ja som nikde nenapísal, že kupujúci pochybili, naopak že predávajúci zrejme vedome dal kupujúcich do omylu - škoda, že k tomu ste sa vôbec nevyjadrili, aký je Váš názor.
4. Na postup KO sú tu iné orgány, ale v princípe nemám námietky.
5. V podstate máte pravdu /logicky by to tak malo byť/, avšak reálne pletiete občiansko-právny spor spoločne s trestno-právnou rovinou, resp. inou rovinou.
6. Na rovinu: pravdou bude to, čo bude uvedené v rozsudku a to mi dvaja určite dopredu nikdy nevieme /to len margo toho, že rozsudky aplikujete na ďalšie budúce rozsudky.../.

Matúš
Komentárov: 8
Člen od: 25.11.2017, 10:20
Kontakt:

Re: Tretí dobromyseľný vlastník nehnuteľnosti je chránený

Post autor Matúš » 28.11.2017, 10:56

Už sa nebudem k tomu vyjadrovať. Všetko je uvedené!
Len poznámka: Vlastníctom je hnuteľný a nehnuteľný majetok /rodinné domy, byty, pozemky, atď./Rovnakú právnu ochranu má prirodzene aj duševné vlastníctvo.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 0 hosť