dotaz

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Jozef
Komentárov: 3
Člen od: 13.11.2018, 10:51
Kontakt:

dotaz

Post autor Jozef » 13.11.2018, 11:16

Dobrý deň.
V r. 2000 som postavil administratívnu budovu ako SZČO na IČO, ktorá slúži výslovne na podnikanie. Budova dola zaradená do HIM firmy, je riadne skolaudovaná, odpisovaná a pri výstavbe som si uplatňoval odpočet DPH. V r. 2018 katastrálny úrad jednostranným rozhodnutím, bez môjho vedomia, zmenil vlastnícky vzťah k budove s IČO na mňa ako fyzickú osobu s rodný číslom. Je takéto jednostranné rozhodnutie možné a právoplatné? Podotýkam, že všetky zmluvy súvisiace s prevádzkou tejto administratívnej budovy t.j. energie, daň a p. sú uzatvorené na firmu s IČO.

Ďakujem za odpoveď

trillan

Re: dotaz

Post autor trillan » 14.11.2018, 8:54

Dobrý deň.

SZČO nie je firma! SZČO nie je právnická osoba. Zápis je v súlade so zmluvou.
Ak by bola stavba zaradená do firmy (nie SZČO), musel by o tom byť doložený návrh na vklad (prevod z FO na PO) .

Jozef
Komentárov: 3
Člen od: 13.11.2018, 10:51
Kontakt:

Re: dotaz

Post autor Jozef » 14.11.2018, 13:25

Zaujímavé, v r. 2000 to nebolo v rozpore so zákonom? Podotýkam, pozemok bol kupovaný na SZČO -IČO, stavebné povolenie bolo na SZČO - IČO, projektová dokumentácia bola na SZČO - IČO, kolaudácia bola na SZČO - IČO. Odpisy budovy boli na SZČO - IČO. Teraz: Ak budem v budúcnosti predávať(a aj budem) budovu tak fyzická osoba r.č. to bude predávať bez DPH, tj. asi jasné. Ale ak by to predávala SZČO - IČO, tak by to musela predať aj s DPH, ktoré by odviedla štátu. Nebude ma za to daň. úrad sankcionovať? Toť problém, ktorý ste asi domysleli? Alebo, ako to teda je z hľadiska účtovníctva?

trillan

Re: dotaz

Post autor trillan » 14.11.2018, 14:21

Dobrý deň.

V súčasnosti zmysle § 24 katastrálneho zákona § 24 návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať:

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,
(IČO pri FO nie je uvedené).
2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu.

Iné možnosti zákon neumožňuje.

Vo Vašom prípade, v čase vkladového konania platilo, že v zmysle § 42 katastrálneho zákona - spôsobilosť verejných listín a iných listín, podľa ods. 2 verejná listina alebo iná listina musela obsahovať označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam spôsobom, ktorý vylučuje možnosť zámeny osôb a to najmä uvedením ich rodných čísel alebo identifikačných čísel organizácií.
Vo Vašom prípade ste zrejme použili na identifikáciu FO použili IČO (možno aj IČO + r.č.), stále však sa jedná len o FO.
Kataster v danom prípade eviduje len vlastnícke právo k nehnuteľnosti a samotný jeho spôsob využívania už nie jeho predmetom.

Ak máte problém zo zákonom, obrate sa na našich zákonodarcov.

S Vašimi otázkami, týkajúcimi sa daňových skutočností sa obráťte na Vášho účtovníka, príp. priamo na daňový úrad a nie na kataster nehnuteľnosti (dúfam, že dôvod prečo je každému jasný).

PS: Ak s niečim nesúhlasíte, to nie je dôvod aby ste boli agresivný :)

PS2: Ak mate napriek uvedeným skutočnostiam akýkoľvek pocit, že Vaše práva boli nejakým spôsobom katastrom narušené, vždy môžete požiadať príslušný katastrálny odbor o zjednanie nápravy (samozrejmosťou by malo byť preukázanie z Vašej strany, akým spôsobom malo dôjsť k pochybeniu z ich strany).

Jozef
Komentárov: 3
Člen od: 13.11.2018, 10:51
Kontakt:

Re: dotaz

Post autor Jozef » 16.11.2018, 8:09

Agresívny? ))) Práve že poukazujem na nedokonalosť zákona, lebo mestský úrad ma vyzval, aby som si zmenil vlastníctvo budovy z IČO na r. č. Po preverení si tejto informácie som požiadal Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky o výklad, resp. upresnenie. Ich odpoveď je, citujem: "Keďže u FO - podnikateľa je priamo zákonom o miestnych daniach ustanovené v priznaní uvádzať IČO, podľa nášho názoru vo vami uvedenom prípade FO - podnikatelia nemajú povinnosť meniť tento údaj v priznaní".
Okrem nespočetného množstva ďalších problémov s prehlasovaním energii a zbytočných zmlúv medzi mnou FO r.č a mnou FO IČO je tu aj problém ktorý mi nevedeli vysvetliť ani na daňovom úrade, ako je to pri predaji budovy a pri odpisovaní budovy.

PS: ak je aj tento príspevok agresívny, tak sa vopred ospravedlňujem

Ďakujem

trillan

Re: dotaz

Post autor trillan » 16.11.2018, 12:56

Dobrý deň.

Priznám sa prišlo mi to trochu agresívne, ale možno to bol len môj pocit, takže sa dodatočne ospravedlňujem. Uvedené sa týkalo toho, že vykonávateľovi (katastrálny odbor) ste vytýkali skutočnosti, ktoré nevie sám svojou činnosťou nijako ovplyvniť, resp. položili ste otázku na nesprávnom mieste, čo ste vlastne aj sám teraz následnou odpoveďou potvrdili.

Ps: Vy poznáte "nejaký dokonalý" zákon? Lebo ja som sa podľa môjho názoru s takým ešte nikdy nestretol :lol:

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 2 hosť