Nezákonná kolaudácia rekreačnej chaty, záväznosť údajov z katastra

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
MAX
Komentárov: 1
Člen od: 2.1.2020, 13:54
Kontakt:

Nezákonná kolaudácia rekreačnej chaty, záväznosť údajov z katastra

Post autor MAX » 2.1.2020, 14:09

Dobrý deň.
Najskôr všetkým ľuďom dobrej vôle veľa zdravia, šťastia, pohody a hrejivého domáceho zázemia.
Dovoľujem si požiadať o zorientovanie, radu, odkaz ... Po starom otcovi som zdedil parcelu v rekreačnej oblasti. Za totality si na parcele postavil chatu jeden človek bez akéhokoľvek vzťahu k pozemku. Po vyše 40 rokoch užívania chaty požiadal o jej kolaudáciu a Stavebný úrad, bez vlastníctva k pozemku mu chatu skolaudoval. Následne po niekoľkých mesiacoch odkúpil v r.2011 časť parcely od maminej príbuznej. Na liste vlastníctva je druh pozemku trvalý trávny porast, parcela je E-KN. V tom čase už platil zákon o zákaze drobenia poľnohospodárskej pôdy č.180/1995 Z.z.. V zákone ale nie je uvedené, podľa čoho sa určuje druh pozemku. Podľa C-KN som zistil, že je to ostatná plocha. Keď som pátral v archíve na katastri, na základe čoho, akého dokumentu sa zmenil druh pozemku, kataster žiaden dokument NEVEDEL NÁJSŤ. A tak sa pýtam, či je informácia C-KN o druhu pozemku záväzná, keď kataster nevie preukázať, na základe čoho bol zmenený druh pozemku z trvalo trávneho porastu na ostatnú plochu. Len tak mimochodom, daň z nehnuteľnosti (čo by mala vychádzať z relevantných údajov) je určená ako trvalý trávny porast ...
Za každý príspevok vopred veľmi pekne ďakujem.
MAX

trillan

Re: Nezákonná kolaudácia rekreačnej chaty, záväznosť údajov z katastra

Post autor trillan » 8.1.2020, 10:28

Dobrý deň.

Aj Vám najprv prajem všetko dobre do nového roku:)

Teraz k veci:
- záväzným údajom o druhu pozemku je stav C KN (E KN je prevzatý zo starých evidencií a nie je záväzným údajom v KN).
- kolaudácia bola zákonná - teda v zmysle vtedy platného stavebného zákona, nakoľko v tej dobe keď sa stavba stavala sa riešilo užívanie a nie vlastníctvo (tu už musela byť vyriešená otázka druhu kultúry ako nepoľnohospodársky pozemok) .
- kúpením celého podielu vlastníka pozemku nedochádza k drobeniu pozemkov (nerozdeľuje sa pozemok na viac časti. resp. pri tvorbe GP nedochádza k zmene už existujúcich vlastníckych hraníc v KN mape a to napr. už existujúcou zmenou druhu pozemku, dochádza len k obnoveniu pôvodnej hranice pozemku zo stavu E KN do C KN s akceptáciou existujúcich hraníc v mape KN).
- daň z nehnuteľnosti si určuje a vyberá príslušná obec, k ich kompetencií sa vyjadrovať radšej nebudem :). V drvivej väčšine volia vždy pre nich tu najľahšiu a najdostupnejšiu cestu ako vybrať peniaze od daňovníka a často krát v rozpore zo skutočnosťou, s odôvodnením, že vlastník ich mal o každej zmene informovať a nie platiť, čím v podstate nepriamo potvrdil ich konanie...
- na katastri sa druh pozemku v stave C KN zaevidoval zápisom diela, ktorým bolo vytvorená súčasne evidovaná mapa KN (THM mapovanie, ZMVM, reambulácia pôvodných máp. iné mapovanie...). Na katastri stačí pozrieť akúkoľvek KN mapu v analógovej forme (papierovej forme) a v záhlaví mapového listu mate vždy uvedené spôsob ako a kedy bolo táto mapa vytvorená (ak to nevedia, treba zájsť do archívu, resp. vyžiadajte si túto informáciu písomnou formou, alebo požiadajte geodeta z danej lokality, ten Vám to zistí bez problémov).
V prípade, ak stavba v čase mapovania bola už postavená, z uvedeného dôvodu pozemok v danej časti už bol vedený ako nepoľnohospodárska pôda podľa skutočného stavu.
Ak došlo k chybe na katastri - požiadať o opravu chyby v KN (samozrejme po preukázaní chyby).
Inak riešiť v súčasnosti druh pozemku pod stavbou pod legálne zapísanou stavbu sa mi zdá nezmyselme a aj bezpredmetné....

PS: Takže odpoveď je že v zmysle katastrálneho zákona je druh pozemku v registri C KN záväzným údajom v KN pokiaľ sa nepreukáže opak.
Ak chcete argumentovať katastrom, odporúčam to mať od nich písomne, pretože ak zistia nesúlad v evidovaní v KN (a to aj na základe prešetrovania a vlastnej činnosti) sú zo zákona povinný neodkladne vykonať nápravu (v rámci svojich zákonných možností).

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 0 hosť