Doklady pri darovacej zmluve s cudzím štátnym príslušníkom

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
babicka
Komentárov: 1
Člen od: 28.5.2012, 12:39
Kontakt:

Doklady pri darovacej zmluve s cudzím štátnym príslušníkom

Post autor babicka » 28.5.2012, 12:48

Poprosím o usmernenie: Vyžaduje kataster/ je potrebné doložiť doklady(a aké) na strane obdarovaného, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, ktoré preukazujú jeho status?

Michale

Re: Doklady pri darovacej zmluve s cudzím štátnym príslušník

Post autor Michale » 30.5.2012, 15:27

Žiadne doklady predkladať netreba. V zmluve stačí uviesť jeho meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. Teoreticky môžete uviesť identifikačné číslo, aké mu v jeho krajine bolo pridelené.


Môžete si prečítať z katastrálneho bulletinu 2/2007:

Zákonná povinnosť označenia účastníkov práv k nehnuteľnostiam aj rodným číslom vychádza z požiadavky jednoznačného identifikovania subjektov vecných práv pre účely katastra nehnuteľností. Ak je na zápis do katastra nehnuteľností predložená zmluva, verejná listina alebo iná listina, ktorej účastník je občanom štátu, v ktorom sa fyzickým osobám neprideľuje rodné číslo, ale iný identifikačný znak (napr. číslo soc. poistenia, príp. iné), je podľa nášho názoru vhodné, aby bol účastník konania označený aj týmto identifikačným znakom (okrem mena, priezviska, rod. priezviska, dátumu
narodenia a miesta trvalého pobytu).
Ak cudzinec uvedený v zmluve, verejnej listine alebo inej listine, ako účastník konania (ktorý nemá rodné číslo) osobným identifikačným číslom označený nie je, správa katastra nemôže požadovať jeho poskytnutie. Táto požiadavka zo strany správneho orgánu by nemala opodstatnenie, okrem iného ani z dôvodu, že prípadné poskytnutie požadovaného osobného identifikačného čísla cudzinca by nenaplnilo dikciu zákona, ktorá výlučne požaduje označenie účastníka rodným číslom (nie iným identifikačným číslom).
Ak je teda účastník konania – cudzinec v zmluve, verejnej listine a inej listine dostatočne identifikovaný vyššie uvedenými 5 znakmi, nie je potrebné požadovať od neho uvedenie jeho osobného identifikačného čísla.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosť