spochybnenie vlastníctva

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
spiky

spochybnenie vlastníctva

Post autor spiky » 9.7.2012, 10:02

Dobrý deň,

viete mi prosím poradiť? Je možné spochybniť, alebo napadnúť vlastníctvo nehnuteľnosti na základe nevyplatenej čiastky za predaj? V r. 2001 som predala svoj podiel nehnuteľnosti a bohužiaľ do tejto chvíle som z dohodnutej čiastky nedostala ani cent. Pod prísľubom pravidelných splátok do určitého termínu, som súhlasila so zápisom vlastníctva do katastra, aby si dotyční mohli zobrať hypotekárny úver na túto nehnuteľnosť. Keďže už viem, že dohodnutá čiastka mi isto vyplatená nebude, rada by som predajnú zmluvu napadla a vrátila vlastníctvo časti nehnuteľnosti mne. Vopred ďakujem

JUDr. Milan Ficek
Komentárov: 23
Člen od: 5.2.2012, 16:54
Kontakt:

Re: spochybnenie vlastníctva

Post autor JUDr. Milan Ficek » 15.7.2012, 10:32

Dobrý deň,
pokiaľ ste uzatvorili riadnu kúpnu zmluvu, v ktorej ste si dohodli všetky podmienky, ktoré sú potrebné pri kúpnej zmluve (najmä kúpnu cenu a predmet prevodu) a táto nehnuteľnosť bola zapísaná na katastri nehnuteľnosti na kupujúceho, bude veľmi problematické takúto zmluvu napadnúť. Na to, aby ste mohli po tak dlhom čase zmluvu napadnúť, táto zmluva by musela byť absolútne neplatná. Niektoré dôvody absolútnej neplatnosti:
podľa § 37
(1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
(2) Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.
podľa § 38
(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
(2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.
podľa § 39
Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
podľa § 40
neplatný je právny úkon ak nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon.

V kúpnej zmluve ste si predpokladám dohodli aj splatnosť kúpnej ceny. Ak bola splatnosť pred viac ako 3 rokmi, Váš nárok požadovať kúpnu cenu sa premlčal. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí, ktorý posúdi, či je možné napadnúť neplatnosť právneho úkonu.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

JUDr.

Re: spochybnenie vlastníctva

Post autor JUDr. » 18.8.2012, 10:34

ja osobne by som nenapadal neplatnosť kupnopredajnej zmluvy, je to nezmysel... ale žaloval by som o bezdôvodné obohatenie.

JUDr. Milan Ficek
Komentárov: 23
Člen od: 5.2.2012, 16:54
Kontakt:

Re: spochybnenie vlastníctva

Post autor JUDr. Milan Ficek » 8.11.2012, 20:27

v tomto prípade ide o nevyplatenie kúpnej ceny za prevod vlastníctva, žalovať bezdôvodné obohatenie je nesprávne riešenie. Navyše bezdôvodné obohatenie sa premlčí za 2 roky.
JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 5 hosť