Vydržanie pozemku

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Dzanes13
Komentárov: 1
Člen od: 26.3.2013, 21:30
Kontakt:

Vydržanie pozemku

Post autor Dzanes13 » 26.3.2013, 21:36

Dobrý deň,
neviete mi niekto poradit ako mame vyvlastniť pozemok?dom sme zdedili a ako bremeno k nemu pozemok s rozlohou 6000m2 ale ma to hačik lebo k pozemku je okolo 65vlastnikou.Neviete mi poradiť či neexistuje neaka výnimka zo zákona alebo neaka firma čo nám s tym pomôže?
Ďakujem.

Michale

Re: Vydržanie pozemku

Post autor Michale » 27.3.2013, 16:03

Vydržanie asi nie, potrebujete mať v ruke nejaký dôkaz, že by Vám ten pozemok mal patriť. Zrejme najschodnejšia cesta § 141 a § 142 v občianskom zákonníku:

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť