poplatky za vklad

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
ivan.ivan
Posts: 1
Joined: 26.12.2013, 20:17
Contact:

poplatky za vklad

Post by ivan.ivan »

Vlastním pozemky na cca 25 LV. Na každom liste vlastníctva (LV) je niekde jeden a niekde až 30 pozemkov. Vo vačšine prípadov sú to pozemky podielnické ,niekde s až 50 timi spoluvlastníkmi (a s podielom často 0.5 m2) , vzniklé počas ROEP.

Otázka 1: Keby som chcel všetky tieto pozemky darovať zmluvou jednej osobe (odhliadnime od paragrafov o predkupnom práve) musel by sa poplatok za vklad do katastra platiť:
- za každý jednotlivý darovaný pozemok patriaci do zmluvy, alebo
- za každý LV uvedený v darovacej zmluve, alebo
- iba za celú zmluvu ako takú, bez ohľadu na počet LV a pozemkov ňou darovaných.

Otázka 2:keby tá obdarovaná osoba bola právnická: obec, cirkev, verejnoprávna inštitúcia, Slov.pozemkový fond, štát a pod. museli by sa poplatky plaiť rovnako ako keď je obadovaným fyzická osoba?

Ďakujem
Michale

Re: poplatky za vklad

Post by Michale »

Ak pôjde o jeden právny úkon (napr. iba darovanie) a bude to všetko v jednej zmluve, tak sa platí jeden poplatok. Medzi právnickou alebo fyzickou osobou sa nerozlišuje.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests