Vlastnícke právo

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Stevee
Posts: 2
Joined: 5.2.2014, 13:46
Contact:

Vlastnícke právo

Post by Stevee »

Prosím, ako postupovať v tomto prípade? Na LV mi pribudla obmädzujúca poznámka: Hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená na základe rozhodnutia 2D..., LV č. 5996, ktoré potvrdzuje vlastnícke právo inej osoby! Jedná sa o pozemok registra E parcela ...
Ten LV (5996)som si pozrel a nie je tam žiadna majetková podstata. Nikto ma nikdy o ničom nevyrozumel.. Pravidelne tam je nejaká plomba, potom tam stále niečo pribúda (el. vedenia atď). Ďakujem
trillan

Re: Vlastnícke právo

Post by trillan »

Dobrý deň.

Najjednoduchší a najefektivnejší postup je opytať sa priamo na katastri, na základe čoho tam ta poznámka bola zapísaná a to najmä preto, že tam Vám dajú nahliadnúť do listín, ktoré zrejme nemáte k dispozícií. Ak nemôžete prísť osobne, požiadajte o túto informáciu písomnou formou. Takisto Vám vysvetlia, akým spôsobom je takúto poznámku možné odstrániť (väčšinou dohodou všetych dotknutých osôb, alebo súdnou cestou ak sa nedohodnete).

Vyznačenie takejto poznámky evidenčným spôsobom znamená už duplicitné vlastníctvo v katastri je už evidované, t.j. zapísom poznámky sa nevytvára, a to buď na samotné pozemky (napr. E KN a CKN) alebo na konkretného vlastníka. Tých informácií je z Vašej strany malo, takže nie je možné byť konkretnejší.

Ak si s tým neviete dať rady, najlepšie sa obrátiť na osobu, ktorá ma s podobnými prípadmi skúsenosti (chcel som pôvodne napísať na právnika, nakoľko je to právny problém, ale skusenosti sú žiaľ také, že takýchto právnikov, ktorý sa vyznajú v pozemkovom práve a celkovo v katastri je ako šafránu...)
Stevee
Posts: 2
Joined: 5.2.2014, 13:46
Contact:

Re: Vlastnícke právo

Post by Stevee »

Ďakujem. Musím tam zájsť. Mňa ovšem zaskočilo, že vlastníctvo je spochybnené, a na druhom LV nie je majetková podstata! To znamená, že dotknutá parcela sa nachádza len na jednom LV. Viacerým známym sa už stalo, že na ich LV boli aj ďalší majitelia, ktorí boli úžasne prekvapení...
trillan

Re: Vlastnícke právo

Post by trillan »

Neúplne, alebo aj tzv. hluché LV sú vždy probém. Na niektorých je evidovaný skutočný podiel, ale väčšinou tam býva neurčitý podiel alebo podiel napr. v celosti, avšak v skutočnosti sa jedná vždy len o o celý podiel pôvodného vlastníka v zmysle listiny. Jediný spôsob ako zistiť Váš skutočný podiel, je zistiť, aký podiel bol evidovaný ešte na pôvôdného vlastníka v pozemkovej knihe (alebo eše ich právnych predchodcov ak je to potrebné) a samozrejme zistiť, či na pozemok nebolo evidovaných viac pozemkovoknižných vložiek a už tam sa nejednalo o podiely z podielov (vložka bola vždy evidovaná v celosti, ale v časti A-majetková podstata bol uvedený skutočný podiel vzhľadom k celku). Právo takéto stavy sú často dovôdom evidovania duplicitného vlastníctva, keď sa dostatočné nezistí skutočný podiel pôvodného vlastníka a prevádzajú sa veselo ine ako skutočné podiely (bohužial veľmi časta chyba napr. notárov a to aj napriek tomu, že vykonávanie dedičských konaní patria medzi ich hlávne náplne práce).
trillan

Re: Vlastnícke právo

Post by trillan »

Váš problém bude vyriešení zápisom ROEP, tam budú na každú parcelu uvedený všetci vlastníci. Všetky ROEPy by mali byť ukončené do konca roku 2014 (aj keď mam info že to tak asi celkom nebude, ale malo by sa jednať len o male vynimky).
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests