ťarchy na LV - inžinierske siete

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
jozefhorvat
Posts: 40
Joined: 27.6.2011, 13:46
Contact:

ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by jozefhorvat »

Ja by som zas mal otázku, ako sa postupuje, ak chcem zriadiť vecné bremeno na pozemkoch, kde som jediným vlastníkom a na pozemkoch kde mám väčšinový podiel, na účel výstavby a užívania inžinierskych sietí vedúcich cez moje pozemky v prospech budúcich majiteľov novorozparcelovaných pozemkov na výstavbu domov.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by lukas »

Žiaľ s týmto Vám ja neporadím.
bimbo
Posts: 9
Joined: 8.5.2012, 19:15
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by bimbo »

Na prístupovú cestu ležiacu na viacero parcelách, ktorých všetci spoluvlastníci notárskou zápisnicou dali súhlas na zriadenie vecného bremena na strpenie práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, vedenie vodovodnej, kanalizačnej, elektroprípojky a ostatných inžinierskych sietí vlastníkom konkrétnych susedných /stavebných/ parciel ako aj každodobým vlastníkom tých stavebných parciel, by mal po podaní návrhu na zápis kataster nehnuteľností zapísať toto do LV na parcely pod cestou. Na LV je síce evidovaná cesta, ale nie je k nej /teda ako k stavbe majiteľ, lebo sa to postavilo za socíku/, ale to stavebný úrad netrápi, a ani nás. Otázka znie, či takto zapísané vecné bremeno môže niektorý zo spolumajiteľov po čase, napríklad po nejakých nezhodách, odvolať, alebo žiadať o zrušenie. Ak áno, tak aké by to mohli byť dôvody? Uvedené vecné bremeno požadoval zapísať stavebný úrad k vydaniu územného rozhodnutia, s odôvodnením, že ak by tam nebolo bremeno, tak by si niektorý z majiteľov mohol cestu na svojej parcele uzavrieť. Ďakujem vopred za odpoveď.
michal123
Posts: 4
Joined: 8.5.2012, 13:25
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by michal123 »

bimbo wrote:Otázka znie, či takto zapísané vecné bremeno môže niektorý zo spolumajiteľov po čase, napríklad po nejakých nezhodách, odvolať, alebo žiadať o zrušenie. Ak áno, tak aké by to mohli byť dôvody?
Len tak sa zrušiť nedá. Potrebovali by ste súhlas všetkých oprávnených z vecného bremena, lenže oni to vecné bremeno potrebujú, aby mohli mať k svojim parcelám prístup a naťahané inžinierske siete (predpokladám, že tam majú postavené domy alebo idú stavať). Takže ani možnosť, že by to prestalo slúžiť svojmu účelu a podľa zákona zaniklo, nie je.

Pokiaľ chcete, pozrite si v Občianskom zákonníku § 151n až § 151s.

Teoreticky by ste si mohli parcelu geometrickým plánom rozdeliť a tú časť, na ktorú je vecné bremeno predať/darovať oprávneným z vecného bremena alebo trebárs obci/mestu.
Last edited by michal123 on 9.5.2012, 15:04, edited 1 time in total.
bimbo
Posts: 9
Joined: 8.5.2012, 19:15
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by bimbo »

Ďakujem, je mi to jasné.
jozefhorvat
Posts: 40
Joined: 27.6.2011, 13:46
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by jozefhorvat »

Dobrý deň, opätovne sa ozývam, neviem si dať rady ako mám postupovať a či to je možné, aby som vyriešil tento problém.
Som výlučným vlastníkom pozemkov, ktoré ležia pri obecnej verejnej ceste a tieto pozemky som rozparceloval a od verejnej cesty som navrhol vnútornú cestičku, ktorá vedie ku všetkým trom pozemkom. Tak to býva pri dlhých pozemkoch so spoločným dvorom. Kupujúci to chcú kúpiť, ale chcú tam mať zriadené VB na prechod a IS. Pokiaľ však nie sú ešte vlastníci pozemkov, a nie je tam na cestičku VB tak to im banka nechce dať úver a oni sa to boja kúpiť. Môžem ja sám ako výlučný vlastník zriadiť VB v prospech vlastníkov ( teraz som ja vlastník) a všetkých budúcich vlastníkov nejakou formou? Môžem uzavrieť zmluvu, kde na oboch stranách budem ja?
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by lukas »

jozefhorvat wrote:Dobrý deň, opätovne sa ozývam, neviem si dať rady ako mám postupovať a či to je možné, aby som vyriešil tento problém.
Som výlučným vlastníkom pozemkov, ktoré ležia pri obecnej verejnej ceste a tieto pozemky som rozparceloval a od verejnej cesty som navrhol vnútornú cestičku, ktorá vedie ku všetkým trom pozemkom. Tak to býva pri dlhých pozemkoch so spoločným dvorom. Kupujúci to chcú kúpiť, ale chcú tam mať zriadené VB na prechod a IS. Pokiaľ však nie sú ešte vlastníci pozemkov, a nie je tam na cestičku VB tak to im banka nechce dať úver a oni sa to boja kúpiť. Môžem ja sám ako výlučný vlastník zriadiť VB v prospech vlastníkov ( teraz som ja vlastník) a všetkých budúcich vlastníkov nejakou formou? Môžem uzavrieť zmluvu, kde na oboch stranách budem ja?
zmluva o budúcej zmluve by banke nestačila?
trillan

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by trillan »

Dobrý deň.

Podľa môjho názoru to môžete riešiť troma spôsobmi:

1. Každému novému vlastníkovi predáte nejaký "príslušný" spoluvlastnícky podiel v ceste. Príslušne doplňujúce vecne bremená ak to bude potrebné môžete doriešiť aj neskôr (napr. IS a pod.). Predpokladám, že žiadne IS tam ešte neexistujú (teda aspoň nie officiálne).

2. Vyhotovíte jednu kúpnu zmluvu spoločne aj zo zriadením vecného bremena (najlepšie všetkých nových vlastníkov naraz). Odvkladované budú obe časti zmluvy spoločne, takže nikto nebude mať dôvod spochybňovať, či bude prístup k jednotlivým pozemkom.

3. Nakoľko nie je zrejmé podľa bodu 2. kto by mal ostať ako vlastník prístupovej cesty, t.j. kto by sa mal o ňu starať, platiť daň a pod., najideálnejší spôsob by bol previesť navrhovanú cestu na obec a nemali by ste už potom žiadný problém.

Banka a ani stavebný úrad by principiálne nemali myť problém ani s jednou možnosťou, nakoľko tieto spôsoby sú bežné akceptovateľné a používané v praxi. Samozrejme, stále môže platiť aj staré známe, že iný kraj, iný mrav. V prípade, bank je to jednoduchšie ako pri stavebných úradoch, tam máte stále možnosť banku vymeniť :)
jozefhorvat
Posts: 40
Joined: 27.6.2011, 13:46
Contact:

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by jozefhorvat »

Ďakujem za odpoveď, len pre doplnenie uvádzam, že tú cestu ako vnútroareálovú nebudem prevádzať na obec, a ani obec ju nechce. Ak si predstavíte napríklad v Bratislave Rača, sú tam z ulice vchody a tam za sebou sú dve tri domy a tú cestičku ktorá vedie pred ich domčeky majú spoločnú a vedú im tam aj siete. Ja som chcel bez toho, aby som niekomu niečo predal, aby som tam mohol na tú cestičku sám ako majiteľ dať vecné bremeno na prechod a siete. Ak tam bude vecné bremeno in rem zapísané tak to potom už môžem ľahšie predávať, záujemcom čo si zoberú úver z banky. Ale ak to neide, tak ako si ja predstavujem, tak asi nebudem mať inú možnosť, že pri predaji jedného z pozemkov dám zároveň v kúpnej zmluve zriadiť vecné bremeno pre predávaný pozemok i rem a tak budem postupovať aj pri ďalších. Čiže napíšeme kúpnu zmluvu a až potom pôjdem do banky, a ke´d to banka schváli a doplníme podľa ich požiadaviek čo treba, aby kupujúcemu schváli pôžičku, tak potom dáme návrh na vklad. Neviem či usudzujem správne, lebo za bankou pôjdem s kupujúcim až na budúci týždeň a neviem ako si to oni budú predstavovať postupovať. Potom asi budem múdrejší. Vďaka vopred za reakciu.
Gig

Re: ťarchy na LV - inžinierske siete

Post by Gig »

Ja sa chcem spytat, kupila som pozemok, ktory má pristup z parcely ktora patri susedovi (nie obci), tento pozemok je vsak roky vyuzivany ako cesta. celou svrtou ide tato cesta (vo vlsatnictve sukromnom) s kanalizaciou budovanou z eu fondov (TAKTIEZ CEZ TEN SUSEDOV POZEMOK, ktory sa roky pouziva ako cesta). Mam nejaky zakonny narok na zriadenie vecneho bremena? Nemoze predsa jeden sused blokovat celu stvrt a investiciu za 5mil eur a selektivne urcovat koho dalej pusti a koho nie. Ďakujem
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests