Potoky na pozemku

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
trilan

Re: Potoky na pozemku

Post autor trilan » 18.5.2017, 7:19

Dobrý deň.

K tomu Vášmu vyjadreniu by som mal najprv zopár výhrad a to:
- v prvom rade neznehodnocujte prácu geodetov. V čase keď sa vyhotovovala katastrálna mapa Vy ste možno ani neboli na svete, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že každý geodet meria iba to čo je v skutočne v teréne /a v tom čase, príp. môže tak max. zapracovať nejaké rozbehnuté projekty alebo niečo podobné/. Zároveň silne pochybujem, že v čase vyhotovovania kat. mapy už tam boli postavené chatky. V každom príp. však, predtým, ako sa mapovanie dokončilo, bolo toto dielo zverejnené na 30 dní na obci, a každý vlastník mohol dať akúkoľvek námietku a zároveň platilo, že každý vlastník si pred mapovaním mal zo zákona trvalý spôsobom vyznačiť všetky lomové body svojej nehnuteľnosti k čom určite nedošlo.
- vlastník nemá právo meniť druh pozemku /po Vašom regulácia potoka/ bez súhlasu príslušných orgánov.
- keďže nie ste vlastníci pozemkov, ako je možné že mate stavebné a kolaudačné rozhodnutia k chatkám? /teda inak povedané, väčšina z nich budú zrejme čierne stavby.../
- ako chcete chrániť "vlastníctvo", ktoré v zmysle zákona tam ani nemá byť?
- vyjadrenie, že SPF Vám nechce predať pôdu, lebo sa jedná o vodný tok pobavilo :)

Ale aby ste na mňa len nenadávali tak riešenia sú v podstate asi takéto:
1. individuálne - dajte si zamerať geodetom skutočný stav, on tam navrhne zmenu kultúry, s tým pôjdete (a ostatnými podkladmi) na pozemkový odbor kde požiadate o zmenu kultúry podľa skutočného stavu (priložíte vyjadrenie SVP, že potok sa už nedá z objektívnych dôvodov dostať do pôvodného koryta), na základe takéhoto vyjadrenie spoločne s ďalším rovnopisom GP predložíte žiadosť na zápis do KN aj so súhlasom nového správcu (napr. SPF - podľa druhu pozemku) a potom s novým správcom vyhotovíte kúpnu zmluvu, ktorú predložíte na kataster.
2. komplexne - dohodnite sa väčšinový užívatelia s väčšinovým vlastníkom, aby v danej lokalite prebehli zjednodušené pozemkové úpravy /ak terajší vlastník nezoženie peniaze, tak budete si ich zrejme hradiť Vy/ a tam budú rovno vyhotovené komplexne vodohospodárske, cestné, ekologické a iné opatrenia a zároveň dôjde aj k zmene evidovania druhov pozemkov podľa skutočného, príp. navrhovaného stavu.

Mirka

Re: Potoky na pozemku

Post autor Mirka » 12.9.2017, 13:00

Dobrý deň p. trilan

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc. Jeden obyvateľ našej obce pred nedávnom ( cca 7-8 rokov ) kúpil pozemok od iného obyvateľa ktorý je teraz vedený ako vodná plocha. Niekedy tento pozemok slúžil ako mlynský potok. Kedže mlyn už nefunguje, starý potok slúži ako odvod vody zo susedných polí a lesa. Voda v ňom tečie len keď sú dažde. Terajší majiteľ ho kúpil za účelom zárobku - mal mu slúžiť ako príjazdová cesta ku pozemkom ktoré plánoval predať. Postupom času zistil že mu tento plán nevyjde z dôvodu domu, ktorý stojí cca 50 rokov a zasahuje do tohto potoka čiže tam auto neprejde. Problém nastáva vtedy, keď sú dažde. Nedávna bola veľká búrka a vďaka tomu že sa terajší majiteľ o potok nestará vytopilo cca 15 domov. Potok je zanesený a miestami zasypaný. Chcem sa Vás opýtať, aké kroky môžeme voči nemu poskytnúť alebo aké ma povinnosti ako majiteľ pozemku.

Ďakujem za Vašu radu

trillan

Re: Potoky na pozemku

Post autor trillan » 19.9.2017, 7:43

Dobrý deň.

Ďakujem za otázku.

Vo Vašom prípade je z pohľadu katastra Vám dať akúkoľvek radu, nakoľko vlastník pozemku je jasný a nie je možné obmedzovať jeho vlastnícke práva.
Na Vašom mieste by som sa si v prvom rade obrátil na Váš obecný úrad, ktorý ma v kompetencií spravovať miestne vodne toky v obci a zároveň ma páky ako prinútiť vlastníka aby sa staral o svoju nehnuteľnosť tak, aby nedochádzalo k ničeniu iného majetku.
Ak nepochodíte, tak by som sa následne obrátil na správcu vodného toku (ak nie je obec, tak zrejme SVP), aby vykonali reguláciu do pôvodného stavu v správe SR, resp. sa vysporiadali s daným problém iným spôsobom.
V každom prípade by som dal na vedomie vlastníkovi a aj správcovi toku na vedomie, že v príp. neodstránenia problému a prípadne následnej škode budete túto škodu vymáhať aj súdnou cestou.
Zároveň upozorňujem, že daný problém sa dotkne každého, kto svojvoľne zmenil /alebo aj jeho právny predchodca/ koryto pôvodného toku bez súhlasu správcu /rozhodnutie/, teda možno aj Vás ak ste k tomu prispeli, resp. Vaši právny predchodcovia. Ak neviete kde pôvodný tok bol, je potrebné si ho dať v teréne geodetom vytýčiť.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť