ťarchy na LV

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ťarchy na LV

Re: ťarchy na LV

by trillan » 18.2.2019, 8:47

Dobrý deň.

Len pre úplnosť, v roku 1932 LV neexistovali, existovala len pozemková kniha (nemýľte si LV s PK vložkou).

V prípade, že ťarcha je naozaj zapísaná na LV, v zmysle bodu č. 10 - Metodický návod na tvorbu ROEP platí, že:
- Aplikácie tiarch, ktoré sú zapísané v pozemkovej knihe, v železničnej knihe a iných listinách sa bude vykonávať nasledovne: Ťarchy zapísané v pozemkových knihách sa prepisujú, príp. zapisujú do LV k pozemku v rámci registra. Zápis týchto tiarch sa oznámi každému vlastníkovi (podľa § 7 zákona) vo výpise z návrhu registra týkajúcich sa pozemkov, ktoré má podľa zistených údajov vo vlastníctve alebo v správe, spolu s poučením o možnosti podať námietky. Ak vlastník preukáže zánik príslušnej ťarchy, v rámci konania o námietkach, správny orgán po rozhodnutí o námietke nezapíše ťarchu do návrhu registra. V opačnom prípade zápis predmetnej ťarchy sa vykoná do návrhu registra.
Podľa § 862 Občianskeho zákonníka práva a povinnosti zo záložných práv sa prepisujú do LV vzniknutých pred 1.4.1964. Ak v námietkovom konaní vlastník preukáže zánik citovaného záložného práva , správny orgán po rozhodnutí o námietke zápis predmetného záložného práva do návrhu registra nevykoná.
Zároveň platí, že záložné práva voči zaniknutým peňažným ústavom, bankám sa nepreberajú a nezapisujú do registra, a tým ani do LV.

S uvedeného vyplýva, že ak mate zapísané záložné právo voči zaniknutým peňažným ústavom alebo bankám, kataster nikdy toto záložne právo na LV nemal zapísať a požiadajte o reklamáciu ROEP (ak ste v lehote 5 rokov a VB bolo zapísané formou ROEP), v opačnom prípade požiadajte o vykonanie opravy chyby v katastrálnom operáte na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.
Ak viete preukázať, že ťarcha zanikla a Vy ste nevyužili možnosť uvedenú v bode č. 10 MN, na Vašom mieste by som požiadal na základe priložených podkladov o výmaz záložného práva.
Ak je to iný prípad, VB je možné zrušiť len kvitanciou, resp. dohodou o zrušení ťarchy, predloženou na zápis do KN formou vkladu, ktorú podpíšu všetky zúčastnené osoby alebo súdobne (viac sa poradte s právnikmi, toto je právny a nie katastrálny problém).

Re: ťarchy na LV

by Vedo » 16.2.2019, 0:43

No mňa by zaujímalo, či tam tá pôžička na tom tvojom LV ešte svieti aj po tých rokoch, čo ti nikto neodpísal a neporadil. Ja odpoveď pre teba žiaľ nemám. Pôžičky neriešim ale náhodou som sa tu ocitol ;)

ťarchy na LV

by lubaM » 10.9.2011, 14:30

Chcem vedieť čo mám robiť ak na mojom LV sú ťarchy z roku 1932-pôžička môjho uja od židov na nehnuteľnosť. prešlo kopec rokov a stále to tam figuruje ako ťarcha. Čo mám robiť???

Top