Zmena trvalého bydliska

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Jan

Zmena trvalého bydliska

Post by Jan »

Je možné požiadať o aktualizáciu údajov o novom trvalom pobyte aj formou emailu? Ak áno co je potrebne poslať emailom a na akú adresu. Ďakujem.
trillan

Re: Zmena trvalého bydliska

Post by trillan »

Dobrý deň.

Ťažko jednoznačne odpovedať, pretože e-mail sa nepovažuje za elektronické podanie (takéto podanie môžete vykonať na stránke www.slovensko.sk (potrebujete k tomu elektronický podpis). Kataster však môže (nemusí) na základe Vašeho podnetu zistiť, že dané údaje v jeho operáte nie sú aktuálne, a ak ma prístup k novým údajom (zákon proti byrokracií) a tieto údaje sú nesporné, môže takúto nápravu vykonať aj sám. Upozorňujem, že takúto opravu vykoná len vo svojom okrese. Po vykonaní zápisu by Vám mal dať o tom písomne vedieť.

Tu je definícia:
Elektronickým podaním sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo na účely jeho začatia, zasiela účastník konania v rámci elektronickej komunikácii orgánu verejnej moci osoba. Vzhľadom na štandardne používané kódovanie base 64, celková veľkosť všetkých objektov vložených do elektronickej správy v závislosti od jej ďalšieho obsahu všeobecne nemôže presiahnuť 33 MB.

Najjednoduchšie je požiadať o vykonanie takejto zmeny priamo na katastri, v podateľni vypíšete žiadosť na ktorých LV to chcete zmeniť a na katastri si overia Vaše údaje z Vaším občianskym preukazom. Môžete takúto žiadosť poslať aj písomne s uvedením údajov ktoré chcete zmeniť a LV na ktorých chcete vykonať zmenu, tam by bolo vhodné priložiť overený OP, samozrejme platí aj to čo som napísal hore vyplývajúce zo zákona proti byrokracií - ak ma kataster prístup k novým údajom a tieto údaje sú nesporné, môže takúto nápravu vykonať aj sám bez Vami doloženej prílohy (nemusíte doložiť overenú kópiu OP).

Adresy nájdete tu podľa toho, kde sa Vaše nehnuteľnosti nachádzajú (je tam aj sídlo kde sa úrad nachádza):
https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava
- tam si vyberte kraj a príslušný okres a potom katastrálny odbor a tam už nájdete priamo kontakt na kataster alebo aj ak potrebujete na jednotlivých zamestnancov.
zdeno

Re: Zmena trvalého bydliska

Post by zdeno »

Dobrý den,
mozete mi prosim poradit ci je postup rovnaky aj ked menim trvaly pobyt na SK za trvaly pobyt na CZ? Je potom v liste vlastnictva uvedene trvale bydlisko v CZ?
Diky moc za ochotu a odpovede
trillan

Re: Zmena trvalého bydliska

Post by trillan »

Dobrý deň.

Áno postup na zmenu je úplne rovnaký a adresa v LV bude uvedená aktuálna v ČR.

Jedine čo sa môže pre Vás niekedy zmeniť je toto:
- podľa § 25 katastrálneho zákona, ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania (vklad, záznam, oprava chyby v KN a pod. ...) neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Podľa osobných skúsenosti, každý okresný úrad sa s týmto § 25 KZ vysporiadavá individuálne....
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests