Zmena geometrickeho planu

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Petra

Zmena geometrickeho planu

Post by Petra »

Môže byť problematické pre naše konanie ako kupujuceho na katastri ak po podaní návrhu na prevod nehnutelnosti odovzdá vzápätí predávajúci nový geometrický plán? My máme znalecký posudok a zmluvy podľa terajšieho geometrického plánu. Môže to spôsobiť prerušenie nášho návrhu? Alebo nás to neovplyvní?

Ďakujem
trillan

Re: Zmena geometrickeho planu

Post by trillan »

Dobý deň.

Platí pravidlo, že listiny sa zapisujú v poradí, ako boli doručené na zápis do KN (kataster vyznačí dátum a čas doručenia a následne vyznačí plombu o zmene vlastníckych práv do KN).

Takže, v zmysle zákona platí, že kto podal listinu ako prvý, tomu bude kataster riešiť najprv listinu a následne podaná listina to žiadnym spôsobom neovplyvňuje (okrem výnimiek uvedených v katastrálnom zákone, napr. zápis poznámky o exekúcií a pod.).
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest