Duplicitné vlastníctvo

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Jankaa

Duplicitné vlastníctvo

Post by Jankaa »

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať ako riešiť situáciu, ak je na jednom liste vlastníctva v katastri viacero spoluvlastníkov k pozemku, avšak pri niektorých z nich je pri mene spoluvlastníka uvedená poznámka "Duplicitný vlastník". Titul nadobudnutia je osvedčenie o dedičstve a každý z dedičov nadobudol určitý podiel na pozemku, ktorý mu zo zákona prislúchal. Netuším ako túto situáciu riešiť, nakoľko to bráni v prípadnom prevode spoluvlastníckeho podielu a jediné podklady, ktoré mám k dispozícii sú uznesenia súdu o dedičstve. Z nich nevyplýva žiadna chyba, resp. nerozumiem ako je možné, že je uvedené v katastri duplicitné vlastníctvo.
Je možné že kataster spravil niekde chybu pri zápise? Prosím o radu, ako by to bolo potrebné riešiť, aby sa duplicitné vlastníctvo odstránilo z LV.

Ďakujem vopred za každú radu.
trillan

Re: Duplicitné vlastníctvo

Post by trillan »

Dobrý deň.

Ak neviete prečo mate vyznačené obmedzujúce právo, obráťte sa priamo na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Tam Vám vysvetlia ako došlo k evidovaniu tejto poznámky, dajú Vám nahliadnuť do listín a poradia Vám aké mate možnosti odstránenia tohto stavu.
Prípadne sa rovno obráťte na právnika alebo geodeta (zaleží od druhu duplicity) ako ďalej postupovať.

Je tu aj možnosť, že kataster urobil chybu pri zápise do KN, avšak v tomto prípade by kataster vykonal opravu chyby v KN a nevyznačoval by obmedzujúcu poznámku (s výnimkou, ak už medzitým došlo k následnému prevodu a nie je možné pôvodnú chybu v zmysle katastrálneho zákona už odstrániť).

Odstránenie je v súčasnosti možné len dohodou všetkých zúčastnených strán (nepomenovaná zmluvu alebo špeciálny typ opravy chyby v KN, ktorý je možné vykonať až po doložení súhlasných stanovisk od všetkých dotknutých osôb - v tomto prípade len do stavu, ktorý by mal byť ak by k chybe vôbec nedošlo) alebo ak k dohode nedôjde tak už len súdnou cestou.

A pamätajte, to že ste nadobudli dedením niečo bez poznámky, ešte neznamená, že Váš právny predchodca to mal mať vo svojom vlastníctve (prosím,toto berte ako dobre mierenú radu z mojej strany).
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests