Neznáme hranice

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Katarína25
Posts: 1
Joined: 15.5.2020, 22:59
Contact:

Neznáme hranice

Post by Katarína25 »

Dobrý deň,
čítam, že tu viete dobre poradiť ľuďom tak by som chcela poprosiť o radu aj ja. Získali sme pozemok kúpnou zmluvou od našich svokrovcov. Keď ho tí kupovali dali si spraviť vytyčovací plán aby mali všetko na poriadku. Kedže my sme chceli na danej parcele stavať museli sme si dať vypracovať geometrický plán avšak tu nastal veľký problém. Medzi tým ako svokrovci vlastnili pozemok prebehla v dedine ROEP. Viem, že vytyčovací plán nie je zhodný s geometrickým plánom no keď sme si na vymeranie pozemku zavolali geodeta a ten nám pozemok zameral podľa mapy z družice po ROEP zistili sme , že na jednej strane pozemku sa nám viac menej sedia body s vytyčovacím plánom, ktorí si dali robiť svokrovci no na druhej strane pozemku nám pozemok zachádza údajne až 1meter niekde 2 metre do susedovho. Keď sme sa v tom začali vŕtať zistili sme, že vytyčovací plán, ktorí majú svokrovci vôbec nie je zhodný s pôvodnými mapami, ktoré boli po komasácii. Geodet nám tvrdil, že sa to všetko dalo ROEP-kou naporiadok a jeho zameranie je správne. Avšak prišli susedia a tí boli rázne proti, že to tak nikdy nebolo. Tak sme sa dohodli, že zavoláme druhého geodeta aj my aj oni. Geodeti prišli s tým, že náš chodil po pozemku a zbieral body podľa družice a ich geodet chodil zasa s nimi po pozemku a oni mu ukazovali staré pováľané ploty, že to tak kedysi bolo a zbierali "styčné body- nič nemerali" len si zapisovali. Dohodli sa, že sa hranice pozemku dajú na pôvodné miesto (platné ešte pred ROEP) ale tá bola u nás ukončená pred 10 rokmi. Nám vznikla situácia, že nevieme, ktorí z geodetov má pravdu. Či ten prvý ktorý zobral aktuálne údaje z družice alebo ten druhý, ktorý posunul hranice pozemku oproti ROEP a urobil nám novú úplne inú hranicu (údajne s tým, že tak to kedysi bolo!) , no my podľa starších máp ktoré máme ešte po komasácii vieme, že tá hranica tak vôbec nebola. Skôr mi to pripadá tak, že sa geodeti dohodli tak aby vyšli susedom v ústrety kedže susedia s tým čo si zavolali oni dobre poznajú a sú priatelia, na čo sme my ale prišli oveľa neskôr. Môže geodet len tak posunúť hranice pozemku aj po ukončenej roep, ktorá prebehla pred 10 rokmi a oni nevzniesli k nej žiadne námietky? Ktorému geodetovi máme veriť my?
Ktorá možnosť je správna?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests