Page 1 of 1

vysporiadanie pozemku po ROEP

Posted: 15.7.2020, 12:26
by Jaro
Pozdravujem.
Chcem sa poradiť ako mam postupovať pri vysporiadaní vlastnícta k pozemkom. V obci už prebehla ROEP-ka, aj pozemkové úpravy. Po niejakom čase som zistil, že predkovia vlastnili pôdu. Na LV sú vedený ako vlastníci v 1/1, aj s doplnenými osobnými údajmi. Avšak ako účastník právneho vzťahu je uvedený SPF. Ako postupovať, aby som si tieto pozemky vysporiadal a dostal ich do vlastníctna?

Re: vysporiadanie pozemku po ROEP

Posted: 18.7.2020, 0:31
by lukas
SPF je vedený ako správca pozemku. Stačí požiadať súd o začatie dedičského konania.