Metodické pokyny pre ROEP

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Jozef 77

Metodické pokyny pre ROEP

Post by Jozef 77 »

Ahojte,
Metodické pokyny na spracovanie ROEP spomínajú, že obce , ktoré získajú majetky podľa zakona 138/1991 Zb. z.
musia preukázať, že od 1.1.1950 prešli majetky do vlastníctva štátu podľa zakona 279/1949 Zb. z. o finančnom hospodárení národných výborov.
Prosím, Vás ako zistím, ktoré pozemky takto prešli týmto zákonom, existuje nejaký zoznam? Prevod bol zo zákona. V metodických pokynoch sa nepíše o tom nič.
Vďaka.
GUEST84

Re: Metodické pokyny pre ROEP

Post by GUEST84 »

Ak ste v postavení fyzickej osoby tak to s vami na katastri nikto riešiť nebude nakoľko podľa § 68 ods. 3 katastrálneho zákona zbierka listín je neverejná

Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj osobe, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi podľa osobitného predpisu,21a) daňovému úradu, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je úrad, Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.

Ak ste v pozícii oprávnenej osoby (niektorý z vyššie menovaných subjektov) tak ak sa takýto doklad nenachádza na katastri tak môže skúsiť šťastie v archívoch, prípadne na majetkovom odbore okresného úradu v sídle Kraja, resp. na príslušnej obci či meste.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests