Potoky na pozemku

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
trilan

Re: Potoky na pozemku

Post by trilan »

Dobrý deň.

K tomu Vášmu vyjadreniu by som mal najprv zopár výhrad a to:
- v prvom rade neznehodnocujte prácu geodetov. V čase keď sa vyhotovovala katastrálna mapa Vy ste možno ani neboli na svete, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že každý geodet meria iba to čo je v skutočne v teréne /a v tom čase, príp. môže tak max. zapracovať nejaké rozbehnuté projekty alebo niečo podobné/. Zároveň silne pochybujem, že v čase vyhotovovania kat. mapy už tam boli postavené chatky. V každom príp. však, predtým, ako sa mapovanie dokončilo, bolo toto dielo zverejnené na 30 dní na obci, a každý vlastník mohol dať akúkoľvek námietku a zároveň platilo, že každý vlastník si pred mapovaním mal zo zákona trvalý spôsobom vyznačiť všetky lomové body svojej nehnuteľnosti k čom určite nedošlo.
- vlastník nemá právo meniť druh pozemku /po Vašom regulácia potoka/ bez súhlasu príslušných orgánov.
- keďže nie ste vlastníci pozemkov, ako je možné že mate stavebné a kolaudačné rozhodnutia k chatkám? /teda inak povedané, väčšina z nich budú zrejme čierne stavby.../
- ako chcete chrániť "vlastníctvo", ktoré v zmysle zákona tam ani nemá byť?
- vyjadrenie, že SPF Vám nechce predať pôdu, lebo sa jedná o vodný tok pobavilo :)

Ale aby ste na mňa len nenadávali tak riešenia sú v podstate asi takéto:
1. individuálne - dajte si zamerať geodetom skutočný stav, on tam navrhne zmenu kultúry, s tým pôjdete (a ostatnými podkladmi) na pozemkový odbor kde požiadate o zmenu kultúry podľa skutočného stavu (priložíte vyjadrenie SVP, že potok sa už nedá z objektívnych dôvodov dostať do pôvodného koryta), na základe takéhoto vyjadrenie spoločne s ďalším rovnopisom GP predložíte žiadosť na zápis do KN aj so súhlasom nového správcu (napr. SPF - podľa druhu pozemku) a potom s novým správcom vyhotovíte kúpnu zmluvu, ktorú predložíte na kataster.
2. komplexne - dohodnite sa väčšinový užívatelia s väčšinovým vlastníkom, aby v danej lokalite prebehli zjednodušené pozemkové úpravy /ak terajší vlastník nezoženie peniaze, tak budete si ich zrejme hradiť Vy/ a tam budú rovno vyhotovené komplexne vodohospodárske, cestné, ekologické a iné opatrenia a zároveň dôjde aj k zmene evidovania druhov pozemkov podľa skutočného, príp. navrhovaného stavu.
Mirka

Re: Potoky na pozemku

Post by Mirka »

Dobrý deň p. trilan

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc. Jeden obyvateľ našej obce pred nedávnom ( cca 7-8 rokov ) kúpil pozemok od iného obyvateľa ktorý je teraz vedený ako vodná plocha. Niekedy tento pozemok slúžil ako mlynský potok. Kedže mlyn už nefunguje, starý potok slúži ako odvod vody zo susedných polí a lesa. Voda v ňom tečie len keď sú dažde. Terajší majiteľ ho kúpil za účelom zárobku - mal mu slúžiť ako príjazdová cesta ku pozemkom ktoré plánoval predať. Postupom času zistil že mu tento plán nevyjde z dôvodu domu, ktorý stojí cca 50 rokov a zasahuje do tohto potoka čiže tam auto neprejde. Problém nastáva vtedy, keď sú dažde. Nedávna bola veľká búrka a vďaka tomu že sa terajší majiteľ o potok nestará vytopilo cca 15 domov. Potok je zanesený a miestami zasypaný. Chcem sa Vás opýtať, aké kroky môžeme voči nemu poskytnúť alebo aké ma povinnosti ako majiteľ pozemku.

Ďakujem za Vašu radu
trillan

Re: Potoky na pozemku

Post by trillan »

Dobrý deň.

Ďakujem za otázku.

Vo Vašom prípade je z pohľadu katastra Vám dať akúkoľvek radu, nakoľko vlastník pozemku je jasný a nie je možné obmedzovať jeho vlastnícke práva.
Na Vašom mieste by som sa si v prvom rade obrátil na Váš obecný úrad, ktorý ma v kompetencií spravovať miestne vodne toky v obci a zároveň ma páky ako prinútiť vlastníka aby sa staral o svoju nehnuteľnosť tak, aby nedochádzalo k ničeniu iného majetku.
Ak nepochodíte, tak by som sa následne obrátil na správcu vodného toku (ak nie je obec, tak zrejme SVP), aby vykonali reguláciu do pôvodného stavu v správe SR, resp. sa vysporiadali s daným problém iným spôsobom.
V každom prípade by som dal na vedomie vlastníkovi a aj správcovi toku na vedomie, že v príp. neodstránenia problému a prípadne následnej škode budete túto škodu vymáhať aj súdnou cestou.
Zároveň upozorňujem, že daný problém sa dotkne každého, kto svojvoľne zmenil /alebo aj jeho právny predchodca/ koryto pôvodného toku bez súhlasu správcu /rozhodnutie/, teda možno aj Vás ak ste k tomu prispeli, resp. Vaši právny predchodcovia. Ak neviete kde pôvodný tok bol, je potrebné si ho dať v teréne geodetom vytýčiť.
clen

Re: Potoky na pozemku

Post by clen »

Pozemky pod potokom nemusia byt vo vlastnictve majieteľa pozemku. Vodný tok je samostatná vec (voda) a pozemok samostatná vec, je to uvedené v občianskom zákonníku (vodné toky nie sú súčasťou pozemku). Vodný tok patrí vždy štátu.
trillan

Re: Potoky na pozemku

Post by trillan »

Dobrý deň.

SVP, š.p. ako správcu vodných tokov vo vlastníctve SR by sa za takýto "účelovo obmedzený" názor asi pobavilo :)

Mate síce pravdu, že § 121 OZ, ods. 2 uvádza, že stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku, avšak už neuvádzate, že v zmysle katastrálneho zákona vlastnícke práva k stavbám sú predmetom samostatnej evidencie a vodné toky sú evidované ako pozemky, kde druh pozemku je uvedený ako vodný tok.

Predmetným problémom nie je kto vlastní vodu v akomkoľvek stave (lebo to je vždy jasne), ale kto ako vlastník pozemku, kde sa táto voda nachádza sa ma starať o to, čo táto voda spôsobuje, t.j. či za to zodpovedá vlastník - dovolil, že je tam voda aj keď by tam nemala byť alebo správca - dovolil, že voda je mimo pôvodného koryta (samozrejme ak sa nejedná o tu istú osobu), resp. kto je v tomto prípade oprávnený s pozemkom nakladať a kto je vlastne zodpovedný za daný stav.

Trocha z histórie:
Vlastnícke práva k pozemkom (aj k vodným tokom) vychádzajú pôvodne z pozemkovej knihy, resp. iného dostupného operátu (kde ich hranice boli jednoznačne zakreslené, samozrejme s ohľadom na relatívnu presnosť), resp. následných verejných alebo iných listín ktoré by mali byť súčasťou príslušného operátu katastra. V pozemkovej knihe jednoznačne ako pôvodný vlastník vodného toku /pre Vás špeciálne aj pozemku pod vodným tokom, lebo tak je to tam aj zapísané a zakreslené bol vždy štát (často ako tzv. neknihovaný pozemok) a preto je vždy cieľom správcu obnoviť pôvodné koryto rieky ak je to možné (alebo aspoň čiastočne), resp. vykonať inú možnú nápravu. Uvedené platilo oveľa skôr ako bola vyhlásená platnosť pôvodného OZ z roku 1964, ktorý platí v podstate s rôznymi úpravami až dodnes a bol výrazne ovplyvnený vtedajším politický režimom (v podstate užívanie bolo viac ako vlastníctvo).
Všetko ostatné, ktoré je v rozpore s uvedením stavom je len skutočný užívací stav a cieľom všetkých dotknutých vlastníkov a iných oprávnených osôb by malo byť spoločne vykonať nápravu a to nie samostatne len s ohľadom na svoje záujmy.
clen

Re: Potoky na pozemku

Post by clen »

Tu je zaujímavý článok na túto tému: https://ondrejhalama.blog.sme.sk/c/5171 ... zemku.html 8-)
Budúcavlastnicka

Re: Potoky na pozemku

Post by Budúcavlastnicka »

Pekný deň prajem, troška oživím túto otázku.
Plánujeme kúpiť s priateľom pozemok.
Na dĺžku má asi 100m. Po cca sedemdesiatom metre malý potôčik.
V reale je to len jarok v ktorom je v čase dažďov potocik.
Pozemok sa nachádza cca 300-400 m od miesta kde by mal prameniť.

Čiže šírka celeho jarku (potok+brehy) je cca 5 m.
Ďalej pokračuje koniec pozemku cca 20-30m na dĺžku.
Podľa katastra na pozemku potok nie je, až za ním. V reale je ako som pisala.
trillan

Re: Potoky na pozemku

Post by trillan »

Dobrý deň.

Čo dodať? Viete čo kupujete aj v akom je to stave, takže prípadne vzniknuté problémy preberáte tým na seba (v zmluve mate uvedené, že ste sa oboznámili zo stavom nehnuteľnosti). Na vašom mieste by som požiadal pôvodného vlastníka o vyriešenie daného problému pred kúpou, alebo oddelil časť, ktorá sa týka existujúceho vodného toku, príp. žiadal v danej časti finančnú alebo inú kompenzáciu.
V každom prípade by som najprv žiadal vyjadrenie obce (písomne) k existujúcemu stavu, príp. SVP ak by ma tam odkázali, aby ste ho mohli použiť spätne pri vybavovaní akýchkoľvek povolení (napr. územné, stavebné konanie, oplotenie, výrub stromov, čokoľvek iné...)
Michal486

Re: Potoky na pozemku

Post by Michal486 »

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtat na stavanie mostu cez potok. Mám v plane kupit parcelu cez ktorú preteka potôcik ktorého tok je asi meter široký a 10 cm hlboký..prietok a iné bližšie veci som nezisťoval..
Jeden jeho breh je asi pol metra nad hladinou a druhy asi dva metre. Vedel by som prepojiť brehy osadením nejakej betónovej rury ktoru zasipem zeminou, aby som tak vytvoril súvislú plochu?
Popríade na aký urad sa mám obratit pre informacie?
Ďakujem..
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests