Záoložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Gabriela
Posts: 1
Joined: 23.4.2019, 18:46
Contact:

Záoložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy

Post by Gabriela »

Zaujímalo by ma, či záložné právo v prospech hl.m.SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu a pozemku po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy v prípade prevodu vlastníctva bytu na inú osobu ako na manzela, deti, vnukov, rodicov podla V-40127/98 zo dna 26.7.2000 zanika automaticky, kedze moznost uplatnenia zalozneho prava zanikla v roku 2010 alebo je nutne o zrusenie zalozneho prava poziadat. V pripade, ze je nutne poziadat, akym sposobom.
trillan

Re: Záoložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy

Post by trillan »

Dobrý deň.

Mám pocit, že si tak trochu mýlite si záložne právo s predkupným, resp. že ste ich navzájom skombinovali.

Záložne právo zanikne ukončením zmluvne a to predložením na zápis do KN formou vkladu alebo splnením podmienok uvedených v zmluve a to formou vydania kvitancie, ktorá sa zapíše do KN evidenčným spôsobom.

Keďže pri V 4012/98 ste prevádzali nehnuteľnosť aj so záložným právom, toto právo prevzial na seba kupujúci (nezaniklo).
V danej veci sa obráťte na magistrát, on Vás bude informovať v akom stave je toto právo, či stále eviduje nejakých dlh, resp. či už právo zaniklo. Taktiež Vás bude informovať, ako sa predmetného práva môžete zbaviť.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Záoložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy

Post by lukas »

V princípe by malo stačiť požiadať kataster o výmaz uvedeného záložného práva s poukázaním na to, že uplynula lehota, na ktorú bolo zriadené.

V prípade potreby však môžete postupovať tak, ako napísal trilian, čiže obrátiť sa na mesto, ktoré prípadne môže aj vydať potvrdenie o zániku záložného práva.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest