duplicitny zápis

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
jano 4

duplicitny zápis

Post by jano 4 »

Zdravím, môže zápis ROEP nahradiť existujúce č.d. ? Pozemky sa zapísali na iného vlastníka na základe ROEP, pričom existuje iná listina, ktorá dosvedčuje,že vlastník je celkom iný, ale nie adresa známa. Dá sa to riešiť v ramci katastra?
Iný prípad, na LV je vlastník, ktorí ma majetok na základe zápisu ROEP, ale aj listiny č.d. xxx, lenže listina preukazuje vlastníctvo iného vlastníka. Môže
sa pri oprave chyby v katastri zmazať údaj ROEP alebo č.d. ako rozporuplné zápisy? Nepreukazuje vlastníctvo na LV titul nadobudnutia alebo je to zápis vlastníka? / to č.d. bolo v nemčine , nebolo preložené , až teraz sa zistilo, že je vlastnik je iný/
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: duplicitny zápis

Post by lukas »

ROEP nenahrádza zápisy č.d., ale zapisuje do katastra nehnuteľností vlastnícke práva podľa určeného operátu a ďalších lístín. Pokiaľ je v zápisoch ROEP chyba, je možné vykonať nápravu buď prostredníctvom katastrálneho odboru alebo pozemkového a lesného odboru alebo súdnou cestou - napíšte žiadosť o opravu na príslušný katastrálny odbor a uvidíte podľa odpovede ako ďalej postupovať.

Treba však mať na pamäti to, že vaše listiny môžu predchádzať zápisom čd, môžu existovať nasledne listiny, prípadne môže vychádzať z úplne iného operátu a teda môžu byť v terajšie zápisy v katastri po ROEP správne.
Júlia

Re: duplicitny zápis

Post by Júlia »

Pekný deň, to znamená, že ak pred 10 rokmi pozemok získal SPF - SR na základe zápisu ROEP , iné rozhodnutie LV neobsahuje a teraz sa nájde č.d o inom vlastníkovi - kúpe pozemku z pred 40 rokov, je možne podať návrh na opravu?
Vďaka
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests