Zmena v Pozemkovej knihe

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Slavco31

Zmena v Pozemkovej knihe

Post by Slavco31 »

Na LV došlo v Pozemkovej knihe k zmene. Niekedy v roku 1936 došlo ku darovacej zmluve z otca na dcéru a bol spravený o tom zápis v pozemkovej knihe. Dar bol na viacerých vložkách pozemkovej knihy. Potom došlo ku ďalšej darovacej zmluve z dcéry na dcéru,kde je aj informácii o záložnom práve na dané parcely popísané v jednotlivých zložkách,ktoré zriadil ešte otec a prešlo tak až na vnučku. Ku konca roka 1939 došlo u jednej celej vložky ku prepisu na úplne cudzieho človeka na základe skutočnej držby zapísaného u súdu. Ide o vložku,ktorá tvorila podstatnú časť dedičstva. Výmaz záložného práva bol až v roku 1947. Otázkou je,či to bolo možné na základe zákona tej doby. Inak pozemky sa užívali aj v socializme,družstvo vzniklo až v niekedy v 1972. Túto skutočnosť som zistil až v terajšej dobe pri porovnávaní starých dokumentov z Pozemkovou knihou.
trillan

Re: Zmena v Pozemkovej knihe

Post by trillan »

Dobrý deň.

Ak existoval právny titul (dôvod), na základe ktorého došlo k darovaniu, resp. k výmazu záložného práva a listina bola vyhotovená v zmysle platnej legislatívy (obsahovala všetky požadované náležitosti) nebol dôvod nevykonať zápis do pozemkovej knihy.

Užívanie nie je predmetom evidencie KN (okrem evidenčných listov) a nebolo ani predmetom pozemkovej knihy (tu slúžili iné nástroje - napr. "Mimopozemkovoknižné nadobudnutie vlastníctva" a pod.).

"Vydržanie" v tých rokoch bolo možné a to rôznymi spôsobmi - napr. pozemkovoknižným vydržaním, preukázaním skutočného držiteľa, vydržaním mimo pozemkovej knihy, nadobudnutím umelého prírastku a pod.
Guest

Re: Zmena v Pozemkovej knihe

Post by Guest »

Tak dostal som sa bližšie k tomu.Ten zápis v pozemkovej knihe bol vykonaný len na základe svedectiev a razítku obce. Advokát a ani súd to neodobril.Otázkou je,že či v tej dobe bolo možné vydržanie na dané pozemky,keď na nich bolo uložené záložné právo a to neprešlo na nového majiteľa a ukončilo sa až v roku 1947,kde je mám o tom dokument od súdu ako aj vymazanie ťarchy v zložke pozemkovej knihy pôvodným majiteľom. Pozemky sa užívali stále našou rodinou až do roku 1972 kedy vzniklo JRD.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Zmena v Pozemkovej knihe

Post by lukas »

dfasasdfdfsa ads f
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests