Neoprávnená stavba

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Zuzka

Neoprávnená stavba

Post by Zuzka »

Dobrý večer, obraciam sa na Vás so zložitým problémom. Vrámci ROEP-u sme dostali naspäť do vlastníctva pozemok. Pozemok využívalo JRD,ktoré sa dostalo do konkurzu a bol vymenovaný správca konkurznej podstaty. Na časti pozemku sa nachádza budova / sklad/, ktorá nie je na liste vlastníctva bývalého JRD, teda ani správca ho nemá zahrnuté v majetku. Na LV je zapísané že je tam spevnená plocha, ktorá sa v skutočnosti nachádza pred budovou. Budova sa roky nevyužíva je v schátralom stave. Správca konkurznej podstaty poslal na pozemok znalca, aby odhadol cenu budovy, lebo to chce predať. Moje otázky sú?

1.Podľa Vás tá budova môže byť čierna stavba, ak nie je zapísaná do LV a za tú stavbu neplatili ani dane ?
2. Môže správca zlegalizovať stavbu ? /Budova sa stavala v 80- tych rokoch, potvrdili to robotníci, ktorý ho stavali/.

Na pozemku sa nachádzala aj šopa,ktorá je zapísaná na LV, ale zrútila sa. Máme potvrdenie od stavebného úradu, že stavba tam neexistuje. Požiadali sme kataster o výmaz stavby, ale dostali sme odpoveď, že s výmazom musí súhlasiť aj správca. Problém je vtom , že on nám nechce dať súhlas na výmaz. Riešime to s ním už 14 mesiacov. Ako postupovať v takomto prípade?

Ďakujem za odpovede.
trillan

Re: Neoprávnená stavba

Post by trillan »

Dobrý deň.

Najprv pár pripomienok:

Z hľadiska katastra nespájajte vlastnícke práva k pozemku a ku stavbe. Taktiež rozlišujte užívanie a vlastníctvo.
Na základe ROEP Vám nebol vrátený pozemok, ale bol prepísaný z pozemkovej knihy do LV (vždy ste boli vlastníci Vy).
Na LV nie je druh pozemku spevnená plocha, ale zastavaná plocha alebo ostatná plocha.
Každá zmena druhu pozemku môže byť na katastri vykonaná len na základe príslušnej listiny.

Bod č. 1:
Otázka na stavebný úrad, kataster stavbu neeviduje, t.j. pre neho ani neexistuje. Stavebný úrad by mal mať evidenciu, kto stavbu staval, resp. kto je vlastník a kto platí daň. Ak tieto údaje neeviduje, zhodnotí či sa jedna o čiernu stavbu alebo o stavbu postavenú pre účinnosťou stavebného zákona a podľa toho ďalej navrhne následný postup. Ak je to čierna stavba, mal by osloviť stavebníka za účelom dodatočného zlegalizovania stavby alebo o odstránení stavby.

Bod č. 2:
Zlegalizovať stavbu môže len stavebný úrad v súčinosti aj s napr. správcom.

Čo sa týka stavby na LV, ktorá v teréne už neexistuje, z Vašej strany ste urobili chybu, že ste žiadali o potvrdenie. V danej veci ako vlastník pozemku ste mali požiadať o asanačné rozhodnutie o zrušení stavby, ktoré stavebný úrad je povinný doručiť všetkým účastníkom konania a kataster po jeho právoplatnosti vykoná zrušenie zápisu na LV (toto rozhodnutie na zápis do KN môže doručiť aj stavebný úrad).
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests