Page 1 of 1

ROEP

Posted: 27.9.2020, 12:23
by Adam Toth
Na ktorom úrade je uchovaná ROEP? Môžem nahliadnúť do celej ROEp? A je to spoplatňované?

S pozdravom a vopred ďakujem za odpoveď

Re: ROEP

Posted: 2.10.2020, 13:03
by GUEST84
Originály dokladov použitých k zostaveniu ROEP sú uložené na tzv. "správnom orgáne", ktorý v prípade ROEPu mohol byť buď kataster alebo pozemkový a lesný odbor príslušného OÚ, kto zostavoval ROEP zistite dotazom na príslušnom katastri.

Určite Vám nesprístupnia celý projekt ROEP (osobné údaje cudzích Ľudí), ale samozrejme Vám dajú nahliadnuť do dokladov ktoré sa týkajú vlastníctva Vašich nehnuteľností (v ktorých máte vlastnícky podiel).

Na katastri je nahliadnutie spoplatnené základným poplatkom 3€ a za vyhotovenie kópie dokladov á 2€ za stranu A4.