Page 1 of 1

skratky v listinách

Posted: 22.10.2012, 13:27
by dinkam
Čo znamená skratka mpč ?

Re: skratky v listinách

Posted: 22.10.2012, 15:33
by lukas
V listinách sa takto označovali parcely z pozemkovej knihy. Ak sa nemýlim, mala by to byť skratka od slov miestopisné číslo.