Page 1 of 1

pojem domový majetok

Posted: 20.2.2016, 23:24
by Maja
čo znamená pojem domový majetok v dedičskom konaní

Re: pojem domový majetok

Posted: 22.2.2016, 12:17
by Ondrej_Kozlovsky
Predpokladam ze ide majetok spominany v tomto clanku ako:

"Nápravu krívd spôsobených odňatím tzv. domového majetku podľa vládneho nariadenia3) a na základe zákona4) z roku 1959 a na základe výmerov niektorých odvetvových ministerstiev vydaných po roku 1955, odvolávajúcich sa na znárodňovacie predpisy z roku 1948 mal riešiť zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (ďalej len „zákon č. 403/1990 Zb.“)."

http://stary.zakon.sk/Main/lwDefault.as ... rtID=51731