Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
kristina
Posts: 5
Joined: 12.4.2016, 21:20
Contact:

Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by kristina »

Dobry vecer, predavam cast pozemku.
Geodet (mal ponuku na nete, ozvala som sa) vypracoval navrh geom. planu a mame dohodu, ze bude aj vytycovat hranice noveho pozemku.

Poslala som mu navrh kupnej zmluvy, kde ma doplnit svoje udaje - vratane cisla svojho opravnenia a datum registracie v katastri.
Potom som si pozrela zoznam autorizovanych geodetov v UGKK, tento geodet sa v nom nenachadza.
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataste ... -geodetov/

Ale zasa: v zozname komory sa nachadza, ibaze s opravnenim B - podla toho by nebol opravneny vytycovat hranice pozemku
( mrkla som sa v zakone, nepamatam si cislo zakona, ale c. § ano: 6)
http://www.kgk.sk/databaza_clenov_komor ... no_cache=1

Bude kataster skumat, ci geodet je autorizovany?
Podla ktoreho zoznamu sa bude riadit?
Predpokladam, ze kataster ma svoj zoznam, ale hadze ma to na stranku UGKK.
Zrealizuje kataster vklad ?
Bude problem, ak tento geodet fyzicky vytyci hranice pozemku (s opravnenim B) ?

Este (asi srandovna) otazka: novy pozemok ma tvar lichobeznika a plocha vychadza s desatinnymi miestami.
V zmluve a LV sa - predpokladam - uvadzaju cele cisla.. zaokruhluju sa standardne ?

Dakujem za odpoved.

PS: velmi sa mi pozdava tato stranka, odpovede su prinosne a strucne. Fakt diky moc.
Last edited by kristina on 12.4.2016, 22:34, edited 5 times in total.
trillan

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by trillan »

Dobrý deň.

Geodet oprávnený vykonávať geodetické a kartografické práce, ktorý Vám bude vyhotovovať GP nemusí byť hneď aj autorizovaným geodetom. Odovzdaný GP, vyhotovený takouto osobou však bude obsahovať okrem úradného overenia aj autorizačné overenie od osoby, ktorú už v takomto zozname nájdete. To isté platí aj pre vytyčovanie, ak bude výsledkom vytýčenia aj vytčovací plán, mal by obsahovať úradne overenie a jedna kóipoa sa založí aj na katastri (takáto listina nepodliaha úradnému overovaniu na katastri).

Do zmluvy nemusíte uvádzať číslo oprávnenia autorizovaného geodet a ani dátum registrácie v katastri, nakoľko rovnopis takéhoto GP bude pripojený k zmluve ako neoddeliteľná časť predmetnej zmluvy.

s uvedeného je teda zrejme, že:
- kataster bez autorizačného overenia v predloženom GP, úradne neoverí GP, resp. ho vráti vyhotoviteľovi na odstránenie nedostatkov (pri vklade je už potom táto otázka bezpredmetná)
- za zoznam a vydávanie autorizačného oprávnenia zodpovedá komora, kataster skúma len obsah listiny, či obsahuje všetky náležitosti (to patrí aj k odpovedí 3 - UGKK SR je tie súčasťou katastra v celoplošnom meradle)
- na otázku 4 som odpovedal v bode 1
- výsledkom vytýčenia by mal byť vytyčovací plán so všetkými náležitosťami ako som už uviedol

Čo sa týka výmery pozemku zavaznou výmerou je údaj, ktorý je uvedený na LV (tento sa uvádza aj v zmluve). Tento údaj sa môže odlišovať s výmerami vypočítanými so súradníc lomových bodov pozemku a to v rámci dovolených tolerancií v závislosti od kvality podkladov evidovaných na katastri. V prípade, že tento rozdiel je väčší ako dovolené odchýlky, geodet je povinný požiadať príslušný kataster o vykonanie opravy chyby v katastrálnom operáte.
Ak sa jedná o výmeru novovzniknutého pozemku v zmysle GP, výmera pozemku bude po zápise na LV uvedená, tak ako je uvedená v GP (tiež sa môže v rámci dovolených odchýliek líšiť od výpočtu zo súradníc lomových bodov).

A by toho nebolo málo, tak absolútna presnosť vytýčenia bodov v teréne môže byť niekde na hranici od +- 20 cm (a to aj napriek tomu, že relatívna presnosť stroja je rádovo oveľa vyšia)...
trillan

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by trillan »

Ešte by som doplnil k tomuto:

"Poslala som mu navrh kupnej zmluvy, kde ma doplnit svoje udaje - vratane cisla svojho opravnenia a datum registracie v katastri.
Potom som si pozrela zoznam autorizovanych geodetov v UGKK, tento geodet sa v nom nenachadza.
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataste ... -geodetov/"

Toto je zoznam všetkých geodetov a iných oprávnených osôb (znalci a pod.) oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti aktualizovaný k 01.04.2016 (nie autorizovaných geodetov ako uvádzate Vy). Inak je divné, že tento geodet podľa toho čo ste uviedla nemá vybavený vstup do dokumentácie, pretože potom by sa nevedel dostať k podkladom potrebným na vyhotovenie GP. Je však možné, že tieto činnosti mu vykonáva iná osoba, ktorá s nim spolupracuje, ale to je už skôr otázka na tu konkrétnu osobu.
kristina
Posts: 5
Joined: 12.4.2016, 21:20
Contact:

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by kristina »

Dakujem, trilan, moc, moc.

Pozrite, co som spachala.

Navrh zmluvy s formulaciou obsahujucou, ze geodet je autorizovany, mi poslala pravnicka.
clanok zmluvy znie:
Predávajúca touto zmluvou prevádza na kupujúceho svoje vlastnícke právo k časti parcely uvedenej v ods. 1.1 tohto článku, špecifikovanej geometrickým plánom č. ../.... vyhotoveným dňa ........ ing. (Abelom Kainom), autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Správou katastra ..... dňa ..... pod č. ......, a to: Novovytvorená parcela katastra nehnuteľností – parcela registra „C“ parc. č. ....
o výmere .... , druh pozemku .......
Overená kópia geometrického plánu č. ..... zo dňa ..... je prílohou tejto zmluvy.

Kedze som "mojho" geodeta nasla len na tom zozname komory, aj to s oprávnením B, poprosila som ho, aby do objednavky na GP dal formulaciu

„ Dodávateľ vyhlasuje, že je autorizovaným geodetom v zmysle úradne overenej osoby Správou katastra v .... dňa ..... pod č. ...... a že je oprávnený predložiť katastrálnemu úradu geometrický plán v zmysle čl. I predmetnej kúpnej zmluvy na prevod časti pozemku uvedeného v tejto objednávke.
Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade neúspešnosti vkladu predmetnej kúpnej zmluvy z dôvodu neprijatia ním dodaného geometrického plánu Katastrálnym úradom, do troch dní od doručenia oznámenia o tejto skutočnosti vráti odmenu v plnej výške .... na účet objednávateľky a uhradí správny poplatok za podanie návrhu na vklad v plnej výške 66€ p. Kupujúcemu na č.účtu, ktoré mu p.Kupujúci oznámi súčasne s oznámením o nerealizovaní vkladu z dôvodu neprijatia geometrického plánu Katastrálnym úradom.“

Geodet sa strasne sa nastval, ze sa mu 23 rokov take nestalo, aby mal rucit za spravnost zmluvy (to som od neho nechcela, ale on ma teraz stres pred skuskami, odpustam mu).
Ukoncil so mnou spolupracu a uz ho nemam kontaktovat.
Mrzi ma to, lebo uz na veci pracoval a zalohu som mu neplatila.
Rozmyslam, co teraz. Mam kontakt na ineho geodeta, ale ... tento pan uz na tom robil, maral, kreslil, vysvetloval, atd ... bolo by spravne, keby pracu dokoncil a dostal dohodnutu odmenu ..

Trilan, prosim, aj vy to vidite ako moju nehoraznost ?
Ak ano, mate napad, ze co s tym ?

Keby toto nahodou cital "moj" geoget:
Mrzi ma to. Sak som sa len mrkla do zoznamov autorizovanych geodetov ... Co ja viem, ako to chodi medzi geodetmi.. kto komu na aky papier da podpis a peciatku. Ja by som pod vysledok prace kolegu svoje razitko nedala.

Dakujem
:(
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by lukas »

Na zápis do katastra môžete dať len taký geometrický plán, ktorý už bol úradne katastrom overený. Akonáhle je na geometrickom pláne červená pečiatka a podpis úradného overovateľa, zamestnanca katastra, tak geodet svoju úlohu splnil a nie je dôvod chcieť od neho niečo viac ohľadom toho plánu.
Nepovedal by som, že to z Vašej strany bola nehoráznosť, skôr neznalosť.
kristina
Posts: 5
Joined: 12.4.2016, 21:20
Contact:

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by kristina »

dakujem, lucas

Nemozem tvrdit, ze by mi to geodet nevysvetloval a myslim, ze to preslo.
Ale potom som dostala KZ od pravnicky, kde vybodkovala, ze treba dopnit udaje, ktore dokladaju kompetencie autora GP konkretne pre kataster .. cela som to doplnit .. pozrela som zoznamy geodetov na nete ...
.. a zlocin bol na svete
Holt, su aj menej bystri zakaznici.

Takze este raz a kuchynsky:
Geodet vyrobi GP a predlozi ho katastru ... kataster si riesi kompetentnost geodeta a nalezitosti GP .. kataster GP osvedci (schvali, overi, ci aku terminologiu to tam mate), orazitkuje .. geodet mi katastrom orazitkovany GP da ... prikladm GP ku KZ, zaplatim geodetovi.
Logiku by to malo.

Este ma prosim ubezpecte v tomto:
Ak po zavkladovani bude pozemok fyzicky vytycovat geodet s opravnenim B - je to ok ?

dakujem, vsetkym, kristina
trillan

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by trillan »

Dobrý deň.

Absolútne súhlasím s tým, čo uviedol Lucas. Správny postup mal byť taký, že najprv ste mali vyhotoviť GP a až po doložení úradne overeného GP od vyhotoviteľa ste na základe GP mali dať vyhotoviť zmluvu. Jednak by ste sa predišli Vašim problémom a hlavne vyhotoviteľ zmluvy nemôže vedieť ako bude vyzerať vyhotovený GP (identifikácia, právny stav, čísla novovytvorených bodov, výmery nových parciel a pod. a hlavne či v operáte katastra nie je evidovaná nejaká "chyba", ktorá by mala byť najprv predmetom opravy). Bohužiaľ, dnes chce mať každý všetko hotové "za jeden deň" a to aj napriek tomu, že predtým to vlastníkov často netrápilo aj niekoľko desaťročí.

Čo sa týka geodeta, ja som tam nebol, takže sa neviem k tomu vyjadriť. Ak budete chcieť, môžete ho kedykoľvek znovu kontaktovať, možno už emócie ochladli :)

A čo sa týka toho overovania tu je odpoveď:

VYKONÁVANIE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 5 - Zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii

(1) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie, úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydané podľa osobitného predpisu. 2b)

(2) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)

(3) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)

§ 6 Zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii - Vybrané geodetické a kartografické činnosti

Geodetické a kartografické činnosti vyhotovené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, a to

a) geometrické plány,
b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy, /3/
c) vytyčovanie hraníc pozemkov,
d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
g) budovanie vytyčovacích sietí,
h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov,
i) meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb 3a),
j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území,
sú vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Osvedčenia podľa označenia:
A - podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
B - podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
C - podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.

Aby som to zhrnul, vykonávať vytýčenie hraníc pozemkov môžu vykonávať všetky osoby podľa §5, ale úradne overiť vytyčovací plán, môžu len osoby, ktoré majú oprávnenie typu A alebo C.
Inými slovami, vytýčiť Vám to môže aj geodet s oprávneným B (tzv. inžinierska geodézia), resp. aj bez oprávnenia, ale autorizačné overenie mu musí zabezpečiť iná osoba s oprávneným typu A alebo C.
trillan

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by trillan »

PS: aby som nezabudol, pozdravte Vašu "právničku" a povedzte jej, že už niekoľko rokov Správy katastra a Katastrálne úrady neexistujú :) ........ opravte si to aj v zmluvách, lebo Vám Okresný úrad XX, katastrálny odbor kvôli tomu preruší vkladové konanie...
kristina
Posts: 5
Joined: 12.4.2016, 21:20
Contact:

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by kristina »

Dakujem !

Prosim, ako by sa vam pozdavalo takeho znenie prilsusneho clanku v KZ?

A
" Predávajúca touto zmluvou prevádza na kupujúceho svoje vlastnícke právo k časti parcely uvedenej v ods. 1.1 tohto článku, špecifikovanej geometrickým plánom č. ../.... vyhotoveným dňa ......... Ing. ..... ( Ábelom Kainom ), autorizovaným geodetom a kartografom úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v ..... dňa ..... pod č. ......, a to: Novovytvorená parcela katastra nehnuteľností – parcela
registra „C“ parc. č. ...........o výmere ....., druh pozemku orná pôda.
Overená kópia geometrického plánu č. ..... zo dňa ..... je prílohou tejto zmluvy."

Alebo mam detaily overenia geodeta uplne vynechat ?
(nech je to len medzi nim a katastrom)

napr. takto:
B
" Predávajúca touto zmluvou prevádza na kupujúceho svoje vlastnícke právo k časti parcely uvedenej v ods. 1.1 tohto článku, špecifikovanej geometrickým plánom č. ../.... vyhotoveným dňa ......... Ing. ..... ( Ábelom Kainom ), autorizovaným geodetom a kartografom úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v ..... a to: Novovytvorená parcela katastra nehnuteľností – parcela registra „C“
parc. č. ...........o výmere ....., druh pozemku orná pôda.
Overená kópia geometrického plánu č. ..... zo dňa ..... je prílohou tejto zmluvy."

Co je lepsie? A alebo B ?

Prosim, stale mi nie je jasne:
K tomy fyzickemu vytyckovaniu parcely: ako sa to bezne robi, ak hranice fyzicky oznaci geodet s oparvnenim B ?
Dostaneme (predavajuca, kupujuci) od s nim spriazneneho geodeta A alebo C pisomny doklad, že osvedcuje, ze je to ok?
Potrebujeme taky papier na nieco (okrem kludu na dusi) ?

A zasa: diky, moc, moc
ste tu super chlapci
(z pravnika aby clovek tahal kazdu informaciu ako utajovanu skutocnost .. :-)

Kristina Staleesteplnenevedoma.
trillan

Re: Geodeta nanachadzam na zozname autorizovanych v UGKK

Post by trillan »

Zdravím.

takže ešte raz, špeciálne pre Kristinu Staleesteplnenevedomú :)

Katastru je to jedno, môžete použiť možnosť A alebo B, zaleží len na účastníkoch zmluvy čo ta chcú mať napísané.

A čo sa týka vytýčenia, novú hranicu (v GP červeným) by Vám mal geodet označiť kolíkmi ešte pred odovzdaním hotového GP.
Ostatné hranice si môžete dať vytýčiť. Geodet by mal oficiálnou cestou predvolať všetkých dotknutých vlastníkov a za ich účasti vykonať vytýčenie (overenie) hraníc lomových bodov pozemku. Následne by mal vyhotoviť geodet na mieste protokol o vytýčení hraníc a dať ho všetkým účastníkom podpísať (účastníci tam môžu uviesť všetky svoje námietky, pripomienky, príp. sa uvedie ak niekto odmietne podpísať tento protokol). Následne geodet vyhotoví vytyčovací náčrt, ktorý dá autorizačne overiť a jeden rovnopis aj s protokolom o vytýčení založí do dokumentácie príslušného katastra.

Vytýčiť pozemok si nemusíte dať. Ja osobne však odporúčam všetkým, ktorý kupujú pozemky odporúčam dať si vytýčiť (overiť) pozemok ešte pred samotnou kúpou, aby vedeli čo kupujú. Treba mať na pamäti, že užívanie nemusí byť aj vlastníctvo (v SR najete viac ako 50 %. pozemkov užívaných inak ako je skutočné vlastníctvo majiteľov).

Bežne sa stáva, že ľudom sa zdá vytýčenie drahé, tak sa dohodnú na "neformálnom vytýčení" bez listín a to sa už potom pri následných problémoch veľmi ťažko dokazuje.

Ešte by som uviedol, že vlastník ma zo zákona povinnosť do 30 dní od nadobudnutia pozemku povinnosť označiť všetky lomové body pozemku trvalým spôsobom v teréne.

PS: Hold právnici sa nechajú radi zaplatiť za každú "právnu" radu :)... z čoho by potom asi žili však?
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests