označenie povinného z vecného bremena

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Katka
Posts: 5
Joined: 7.3.2018, 14:30
Contact:

označenie povinného z vecného bremena

Post by Katka »

Aký je rozdiel, keď na LV v časti C je označenie vlastníka, a keď nie je napísané, na ktorého vlastníka sa ťarcha vzťahuje, resp. rozdiel medzi C1 a C0?
Môže byť prípadne zapísaná ťarcha aj na iného účastníka právneho vzťahu, napr. na nájomcu, alebo správcu?

Kde inde, ako v občianskom zákonníku a v katastrálnom zákone sa môžem dozvedieť o vecných bremenách viac?
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: označenie povinného z vecného bremena

Post by lukas »

Vecné bremeno by mal byť v liste vlastníctva zapísané tak aby bolo zrejmé ktorého vlastníka sa týka. Pokiaľ to tak nie je, je možné nápravu vykonať podľa textu zmluvy ktorou bolo vecné bremeno založené.

Z textu § 151n občianskeho zákonníka:
Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať.
Viac informácií je možné získať z rozhodnutí súdov zverejňovaných na internete, učebníc, komentárov k zákonom alebo inej odbornej literatúry.
Katka
Posts: 5
Joined: 7.3.2018, 14:30
Contact:

Re: označenie povinného z vecného bremena

Post by Katka »

Ďakujem za odpoveď.
Ale stále mi nie je jasné, čo znamená v LV C-0, napríklad pri vecnom bremene v prospech ZSDis, alebo pri predkupnom práve štátu. Aký je rozdiel, ak je povinný C-0 a C-1? Prípadne iba C?
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: označenie povinného z vecného bremena

Post by lukas »

pokiaľ vecné bremeno nie je priradené k poradovému číslu konkrétneho vlastníka, môže to byť kvôli tomu, že sa týka všetkých vlastníkov prípadne bolo takto zapísané chybne (v minulosti, keď sa začalo zapisovať aj v elektronickej podobe, sa to mohlo stať).

Odporúčam preveriť si tieto zápisy v originálnoch listov vlastníctva na príslušnom katastri.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests