Rozdielna veľkosť pozemku (predajca vs. geodet)

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
peterb
Posts: 1
Joined: 11.5.2011, 11:33
Contact:

Rozdielna veľkosť pozemku (predajca vs. geodet)

Post by peterb »

Dobrý deň,

kúpil som si pozemok za účelom stavby rodinného domu. Po pár mesiacoch som si dal zamerať pozemok geodetom a ten zistil, že dve strany sa zhodujú s katastrálnou mapou ale ďalšie dve ktoré sú ohraničené chodníkom respektíve cestou, sú kratšie. To znamená že hranica pozemku prechádza chodníkom resp. cestou. Rozdiel je od 20 do 50 cm, čo podľa geodeta činí plochu 18 m2.
Obaja, predajca aj geodet trvajú na svojom, že majú pravdu.
Chcem sa opýtať, či existuje nejaká inštitúcia, ktorá by mohla na základe nejakých nových meraní rozhodnúť, kto má pravdu a kto nie?
Suma za 18 m2 nie je veliká, ale rád by som vedel pravdu, aby boli na katastri uvedené pravdivé informácie. Kedže budem za to platiť dane, nerád by som platil za 18 m2 asfaltu, ktorý nebol predmetom kúpno predajnej zmluvy.

Ďakujem za pomoc.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Rozdielna veľkosť pozemku (predajca vs. geodet)

Post by lukas »

Pôvodný majiteľ Vám to musel predať podľa výmery, ktorá bola zapísaná v katastri (liste vlastníctva). Rovnako aj geodet to musel zamerať z podkladov, ktoré sú na katastri. Na Slovensku je totiž dôležité to, čo je v katastri a prípadné nezrovnalosti v teréne by sa mali opraviť podľa katastra.
Ak to geodet zameral správne, čo takmer určite áno a pokiaľ to prekračuje dovolenú odchýlku (to Vám povie geodet, ale takmer určite prekračuje, keďže to máte od neho) a pokiaľ nejde o nesúlad v katastri (čo takmer určite nie, keďže to máte od geodeta), potom to budete musieť nejako riešiť s obcou, ktorá je zrejme majiteľom cesty a chodníka. Čiže dohodnúť sa s obcou, že odkúpia/darujete im to, čo je pod cestou a chodníkom, nechať si spraviť geometrický plán, ktorý to zameria, spraviť zmluvu a dať to na kataster.
Mohlo sa stať, že pri vzniku chodníka a cesty obec (nevedomky) ukrojila aj z pozemku pôvodného majiteľa. Nebol by to prvý prípad.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests