Poradte prosím čo ďalej????

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
nikolino
Posts: 3
Joined: 25.4.2012, 17:13
Contact:

Poradte prosím čo ďalej????

Post by nikolino »

Zdravím potrebovala by som poradiť: sesternica nášho zosnulého otca nám poslala toto vyjadrenie lebo chce aby sme jej prepísali podiely na pozemkoch ktoré vlastnil jej otec a náš starý otec (nášho otca otec)ale ja som zistila že ak jej to podpíšeme tak vlastne súhlasíme s tým že si nenárokujeme na naše čiastky čo by nám mala vyplatiť a tak sme jej odpísali že s týmto vyjadrením nesúhlasíme ale že sme ochotné jej spomínané podieli odpredať. Len neviem koľko si pítať za m2 je to v Strážove - Žilina neviete mi niekto poradiť budem Vám vďačná.Vyjadrenie
v zmysle úst. § 63 písm. a) bod 1 zákona číslo 323/1992 Zb. v znení zákona číslo 232/95 Zz. a zákona číslo 397/2000 Zz.

My, dole podpísané, matka a jej tri dcéry narodené....., bytom.....,ako právne nástupkyne po nebohom Jozefovi L.... a Jánovi L.... v zmysle dedičských rozhodnutí č. D ..../80 a 21D ..../2006, týmto prehlasujeme že nemáme žiadne výhrady k vzniku vlastníckeho práva navrhovateľky Anny H.... rod.....K.,narodenej....,bytom....k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam v kat. úz. Strážov:
. k C-KN parc. č. 64/1 – záhrady o výmere 53 m2
. k C-KN parc. č. 64/2 – záhrady o výmere 113 m2
. k C-KN parc. č. 65 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
. k C-KN parc. č. 66 – záhrady o výmere 286 m2
. k C-KN parc. č. 74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2
. k domu č.s. 16, postavenému na C-KN parc. č. 74
Náš právny predchodca Ján L.... je zapísaný na LV č. .... ako podielový spoluvlastník C-KN parc. č. 64/1, 64/2, 65, 66 a 74 v 1/14-ine pod poradovým číslom 4. Dom č.s. 16 bol zapísaný v komasačnom hárku č. L1 na meno nášho právneho predchodcu v 1/14-ine.


V.............................., dňa.............................

Potrebovala by som vedieť ešte jednu vec náš zosnulý otec má jedného brata ktorý žije a tiež dedí podiely v tej istej miere a jedného brata ktorý zomrel a o ňom nieje ani reči je možné že by mal dediť aj on? teda jeho podiel by išiel žijúcemu bratovi v 1/2 a nám po našom zosnulom otcovi ako sa to dá zistiť ona tvrdí že on nededí.Ďakujem za pomoc
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by lukas »

Ten papier je súhlas s vydaním osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.

Za pozemok je v Žiline niekde medzi 10-30 € / m2 za poľnohospodársku pôdu a niekde medzi 30-70 € /m2 za stavebný pozemok (pozrite si inzertné noviny alebo na internete nejaký realitný portál). Keďže je to v podiele 1/14, tak si tú sumu vydeľte 14 a odrátajte si ešte niečo kvôli tomu, že je tam ďalších šesť vlastníkov. Za dom, to záleží na tom, aký je starý a v akom je stave.
Najprv si vybavte peniaze, až potom podpisujte.

Pri tom dedení by to malo byť tak, ako ste napísali. Je to v § 475 občianskeho zákonníka.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by lukas »

V tom príspevku som si dovolil zmazať všetky mená. Pre pochopenie kontextu tieto údaje nepovažujem za potrebné.
A nikto nepotrebuje vedieť, aké veci riešia potomkovia niekoho konkrétneho, iba čo by to mohol niekto zneužiť.

Ďakujem za pochopenie.
nikolino
Posts: 3
Joined: 25.4.2012, 17:13
Contact:

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by nikolino »

Dobrý deň p.Lukas mohli by ste mi ešte poradiť? týka sa to: náš zosnulý otec má jedného brata ktorý žije a tiež dedí podiely v tej istej miere a jedného brata ktorý zomrel a o ňom nieje ani reči je možné že by mal dediť aj on? teda jeho podiel by išiel žijúcemu bratovi v 1/2 a nám po našom zosnulom otcovi ako sa to dá zistiť ona tvrdí že on nededí.Ďakujem za pomoc

Vy ste mi odpísali: Pri tom dedení by to malo byť tak, ako ste napísali. Je to v § 475 občianskeho zákonníka.

Ja som zistila že ten brat nemal ženu ani deti a zomrel niekoľko rokov dozadu skôr ako jeho matka a keď som sa pýtala že prečo nededíme aj jeho podiel bolo mi povedané že jeho podiel bol vyplatený jeho matke keď žila ja by som potrebovala vedieť či by nás mohla v tejto veci oklamať že podiel bol vyplatený a pritom nebol len mi nieje jasné tak ako potrebuje naše podpisy aby sa stala výlučnou vlastníčkou tak potrebovala aj jeho podpis aby sa previedli jeho zdedené podiely na ňu , nie? takže by mal existovať nejaký dokument alebo by to malo byť na katastre zaevidované ako by sa to dalo zistiť.Ďakujem
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by lukas »

to už je trocha mimo katastra, takže veľmi neporadím.
Ak je niečo zapísané v katastri, tak by k tomu mala byť príslušná listina a v nej by mali byť takéto veci napísané (verejnosť zbierky listín je síce obmedzená, ak sa to však týka Vášho otca, ako jeho právna nástupkyňa sa k nim dostanete (len to treba niečim doložiť)).
nikolino
Posts: 3
Joined: 25.4.2012, 17:13
Contact:

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by nikolino »

Aj tak ďakujem za ochotu pomôcť.
nina23

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by nina23 »

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moji rodičia si pred 23 rokmi kúpili pozemok s domom. Časť pozemku - čo predstavuje pozemok pod domom a dvor je riadne vysporiadaný a zapísaný v katastri. Ale dlruhú časť si predchádzajúci majitelia dokúpili v roku 1951 dodatočne, ale tento pozemok nebol ako ich zapísaný v katastrálnej knihe. Rodičia teda odkúpili pozemok, z ktorého bola iba časť zapísaná v katastri. Zvyšnú časť užívajú 23 rokov, s tým že je v ich vlastníctve, keďže ho kúpili. Táto časť je v evidencii katastrálnej mape, ale k danej nehnuteľnosti nebol list vlastníctva založený. Chceli by sme do LV zapísať mojich rodičov ako vlastníkov vydržaním majetku, keďže kúpna zmluva z r. 1951 neobsahuje riadne náležitosti. Ja by som sa chcela informovať, aké dokumenty sú potrebné k tomut návrhu na zápis. Vopred ďakujem za odpoveď.
Michale

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by Michale »

[quote="nina23"]Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moji rodičia si pred 23 rokmi kúpili pozemok s domom. Časť pozemku - čo predstavuje pozemok pod domom a dvor je riadne vysporiadaný a zapísaný v katastri. Ale dlruhú časť si predchádzajúci majitelia dokúpili v roku 1951 dodatočne, ale tento pozemok nebol ako ich zapísaný v katastrálnej knihe. Rodičia teda odkúpili pozemok, z ktorého bola iba časť zapísaná v katastri. Zvyšnú časť užívajú 23 rokov, s tým že je v ich vlastníctve, keďže ho kúpili. Táto časť je v evidencii katastrálnej mape, ale k danej nehnuteľnosti nebol list vlastníctva založený. Chceli by sme do LV zapísať mojich rodičov ako vlastníkov vydržaním majetku, keďže kúpna zmluva z r. 1951 neobsahuje riadne náležitosti. Ja by som sa chcela informovať, aké dokumenty sú potrebné k tomut návrhu na zápis. Vopred ďakujem za odpoveď.[/quote]
Na kataster nebudete dávať žiaden návrh. Vydržanie vyhotoví zvolený notár, ten na základe podkladov (povie Vám, čo všetko potrebuje) vydá osvedčenie vyhlásenia o vydržaní a až to sa zašle na zápis na kataster.
nina23

Re: Poradte prosím čo ďalej????

Post by nina23 »

[quote="Michale"][quote="nina23"]Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moji rodičia si pred 23 rokmi kúpili pozemok s domom. Časť pozemku - čo predstavuje pozemok pod domom a dvor je riadne vysporiadaný a zapísaný v katastri. Ale dlruhú časť si predchádzajúci majitelia dokúpili v roku 1951 dodatočne, ale tento pozemok nebol ako ich zapísaný v katastrálnej knihe. Rodičia teda odkúpili pozemok, z ktorého bola iba časť zapísaná v katastri. Zvyšnú časť užívajú 23 rokov, s tým že je v ich vlastníctve, keďže ho kúpili. Táto časť je v evidencii katastrálnej mape, ale k danej nehnuteľnosti nebol list vlastníctva založený. Chceli by sme do LV zapísať mojich rodičov ako vlastníkov vydržaním majetku, keďže kúpna zmluva z r. 1951 neobsahuje riadne náležitosti. Ja by som sa chcela informovať, aké dokumenty sú potrebné k tomut návrhu na zápis. Vopred ďakujem za odpoveď.[/quote]
Na kataster nebudete dávať žiaden návrh. Vydržanie vyhotoví zvolený notár, ten na základe podkladov (povie Vám, čo všetko potrebuje) vydá osvedčenie vyhlásenia o vydržaní a až to sa zašle na zápis na kataster.[/quote]

Ďakujem pekne za odpoveď
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests