Terminal na katastri BA

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Zuzana131
Posts: 2
Joined: 21.5.2012, 9:54
Contact:

Terminal na katastri BA

Post by Zuzana131 »

Dobrý deň.


Rada by som Vás upozornila na zmätočné nastavenie informácií na termináli s poradovými číslami v Bratislave.

Ide o oddelenie "Príjem bežnej pošty (žiadosti, podnety)". Názov tejto voľby vôbec nezodpovedá reálne vybavovanej agende a je zavádzajúci. Napr. dodatočné prílohy k už podaným návrhom na vklad (podľa informácií pracovníčok podateľne) má vybavovať okienko č. 7 - príjem bežnej pošty. Len za jednu hodinu strávenú na katastri som zaevidovala 4 ľudí, ktorí s dodatočnou prílohou na vklad zbytočne čakali do bežnej podateľne, odkiaľ ich presunuli do úplne voľného okienka č. 7.

Naopak, keď som v rámci "žiadostí a pripomienok" (ako je nadefinované na termináli) chcela reklamovať naprogramovanie informácií v termináli, oznámili mi, že to musím ísť na riaditeľstvo...

Bolo by možné zmeniť voľbu na tarmináli napr. na "Dodatočné prílohy" alebo pod.? Ušetrilo by to čas, robotu a nevrlosť nie len klientov katastra, ale určite i zamestnancov.

Ďakujem.


Zuzana Hirländerová
admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: 6.5.2011, 15:21
Contact:

Re: Terminal na katastri BA

Post by admin »

Dobrý deň,
toto fórum nie je spojené s Úradom geodézie/Správou katastra pre hlavné mesto. Ide o nezávislý "projekt".
Svoju pripomienku musíte adresovať priamo Správe katastra pre hlavné mesto na email skba@skgeodesy.sk
Zuzana131
Posts: 2
Joined: 21.5.2012, 9:54
Contact:

Re: Terminal na katastri BA

Post by Zuzana131 »

Ďakujem. Kľúčová informácia, kam treba smerovať pripomienky. Pošlem. Pekný deň.

Zuzana
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests