zápis časti pozemkov

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
fitiak
Posts: 1
Joined: 1.6.2011, 9:04
Contact:

zápis časti pozemkov

Post by fitiak »

Prosím pomôcť v nasledovnej fiktívnej veci: uzavrel som zmluvu na prevod niekoľkých pozemkov, zaplatil som kúpnu cenu a podal návrh na zápis. V čase podania však na dva z celkovo 14 pozemkov sa prihlásili pochybní reštituenti, začas sa súdny spor s pôvodným majiteľom a Kataster ma vyzval na odstránenie vady v týchto dvoch pozemkov. Predávajúci, napriek tomu, že som mu vyplatil kúpnu cenu zámerne nespolupracoval a tak sa nestihol termín a Kataster konanie prerušil. Predávajúci uzatvoril novú kúpnu zmluvu s tretím subjektom, predal mu všetky pozemky, ktoré nemali závady a mne nevrátil peniaze. Som teda v situácii, kedy mám platnú zmluvu a nemám ani peniaze, ani pozemky. Predávajúci spáchal trestný čin podvodu, to nie je predmetom mojej otázky. Moja prvá otázka znie: mohol Kataster zapísať tie pozemky, ktoré v mojom prvom podaní nemali žiadne vady? Predávajúci by mohol v takom prípade dokonať svoj podvod len v malej časti. Moja druhá otázka znie: aký právny dôsledok na Zmluvu o prevode nehnuteľností má prerušenie konania Katastra? Moja tretia otázka: môžem na základe pôvodnej zmluvy, obsahujúcej aj pozemky z vadami podať podanie na zápis Katastra bez tých pozemkov z vadami aj bez súčinnosti predávajúceho a aj keď ich tento druhý krát predal tretej osobe, čo kataster pomerne rýchlo zapísal?
Viem, nie je to jednoduché, ale niečo podobné, žiaľ, musím riešiť. Ďakujem za pomoc!
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: zápis časti pozemkov

Post by lukas »

  • 1. Nie. V katastrálnom zákone bola možnosť rozhodnúť o "čiastočnom povolení vkladu". Táto možno však v zákone existovala len do 31.8.2009.
    2. V tomto bode mi nie je zrejmé či Správa katastra Vaše konanie prerušila alebo zastavila (píšete síce, že prerušila, ale ak sa prekročili lehoty na odstránenie nedostatkov, Správa katastra mohla Vaše konanie zastaviť). Ak prerušila, potom na nehnuteľnostiach bola vyznačená plomba a Správa katastra pravdepodobne porušila zákon, keď porušila poradie v ktorom boli tieto návrhy doručené. Ak však Vaše konanie bolo zastavené, tomu druhému vkladu nepredchádzalo nič iné a potom bolo povolenie tohto druhého vkladu v poriadku (z pohľadu Správy katastra).
    3. Nie. Váš vklad už nebude vychádzať z údajov katastra, keďže predávajúci už nie je vlastníkom pozemkov a Správa katastra by konanie zastavila.
Možnosti riešenia:
Ak v bode 2 Správa katastra porušila zákon, potom sa môžete obrátiť na prokurátora. Ten môže do 3 rokov od vydania rozhodnutia podať protest a Správa katastra mu môže vyhovieť, rozhodnutie o tom druhom vklade zrušiť a vrátiť všetko tak, aby mohla rozhodnúť o Vašom vklade (ak protestu nevyhovie, potom prokurátor môže dať rozhodnutie o tom druhom vklade na súd). Tu si však z textu nie som istý či by to malo nejaký zmysel (čoho sa dotýkali nedostatky na 2 pozemkoch?), pretože ak predávajúci nebude spolupracovať na ich odstránení, Správa katastra Váš vklad (tentokrát už podľa zákona) zastaví a ste tam, kde ste boli.
Ak v bode 2 Správa katastra neporušila zákon, tak jedine získať späť peniaze od predávajúceho (buď sa dohodnete alebo súdom)

Dúfam, že som Vás správne pochopil a že som to napísal dostatočne zrozumiteľne.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests