čo robiť, keď pochybil kataster

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
vladulik
Posts: 2
Joined: 5.6.2012, 12:12
Contact:

čo robiť, keď pochybil kataster

Post by vladulik »

Dobrý deň, môže mi niekto poradiť s mojím problémom? Otec zomrel pred 3 rokmi, dedičské konanie prebehlo priebehu 3 mesiacov. Teraz prebieha o obci komasácia pôdy a zistili sme, že na nebohého otca je v katastri zapísaná jedna parcela.Informovali sme o tom notárku, ktorá robila dedičské konanie, tá si vyžiadala spis zo súdu a zistila, že túto parcelu jej kataster pri vyžiadaní k dedičskému konaniu neposkytol. Parciel v tom dedičskom konaní bolo asi na 3 strany, takže asi ju omylom zabudli dať do zostavy pre notárku. Notárka nás informovala, že keby bola chyba z jej strany, že opomenie túto parcelu, chybu opraví bez obnovenia dedičského konania.Ale čo robiť teraz, keď chybu urobil kataster? Nechceme otvárať dedičské konanie a platiť za niečo, čo nie je naša chyba?
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: čo robiť, keď pochybil kataster

Post by lukas »

Ak tá parcela skutočne nebola predmetom pôvodného dedičského rozhodnutia, tak si ju musíte (takisto ako tie pôvodné) riadne predediť.
vladulik
Posts: 2
Joined: 5.6.2012, 12:12
Contact:

Re: čo robiť, keď pochybil kataster

Post by vladulik »

A nemôžem niekde dokázať, že kataster urobil chybu a nenahlásil túto parcelu notárke? Už sme raz dedičské konanie otvárali kvôli bezcenným CP a nechce sa mi znova platiť poplatok za znovuotvorenie dedičstva.
Môžete napísať sťažnosť, kde si nad odpoveďou trocha posedia a skonštatujú, že skutočne pochybili alebo potom existuje zákon 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, kde by ste mohli teoreticky získať náhradu skutočnej škody (s dôrazom na slovo skutočnej).
Matúš
Posts: 8
Joined: 25.11.2017, 10:20
Contact:

Re: čo robiť, keď pochybil kataster

Post by Matúš »

vladulik wrote: 6.6.2012, 9:29
A nemôžem niekde dokázať, že kataster urobil chybu a nenahlásil túto parcelu notárke? Už sme raz dedičské konanie otvárali kvôli bezcenným CP a nechce sa mi znova platiť poplatok za znovuotvorenie dedičstva.
Môžete napísať sťažnosť, kde si nad odpoveďou trocha posedia a skonštatujú, že skutočne pochybili alebo potom existuje zákon 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, kde by ste mohli teoreticky získať náhradu skutočnej škody (s dôrazom na slovo skutočnej).
Sťažnosť môže napísať, ale môžu ju označiť aj ako neopodstatnenú... A keď podniknete ďalšie ráznejšie kroky, tak naveľa priznajú, že urobili chybu, ale naprávať ju budú aj niekoľko mesiacov...
trillan

Re: čo robiť, keď pochybil kataster

Post by trillan »

Dobrý deň.

Naozaj ste 100% o tom, že Vy /tým sa myslia všetci dotknutý poručitelia a aj pôvodný vlastník/ ste neurobili pri dedičskom konaní /alebo aj pred ním ešte/ žiadnu chybu?

Takže asi takto to nejako prebieha:
- notár Vás vyzve určenú osobu na doloženie listín, preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, príp. iných skutočností, na základe ktorých potom žiada podklady z katastra - dali ste mu všetko?

- uvedenie všetkých katastrálnych území, kde by poručiteľ mohol mať, hlavne v pozemkovej knihe, resp. v iných evidenciách neevidovaných ešte v elektronickej forme vlastnícke práva k nehnuteľnostiam /čo sa týka elektronickej evidencie, kataster keď je požiadaný od notára robí tzv. lustrum celého okresu na meno poručiteľa, keď nevyžiada na základe podkladov od poručiteľov tak ho nerobí.../ - uviedli ste všetky údaje, LV, PKV, katastrálne územia a to aj pôvodné katastrálne územia, kde by sa poručiteľ mal nachádzať? Argumet, že ani približne neviete kde mal poručiteľ vlastníctvo moc neobstojí...

- ak je vlastníctvo už na LV /čo by malo byť, kedže tam ako uvádzate prebiehajú pozemkové úpravy/, pri tvorbe ROEP alebo aj po vlastník, resp. Vy ako oprávnený poručitelia ste mali doplniť údaje o vlastníkovi a následne by 100%-tne bol zaslaný aj podklad z katastra - mal doplnené pred dedičským konaním poručiteľ všetky osobné údaje a bez chýb? /je to povinnosť každého vlastníka zo zákona do 30 dní/

- nakoniec v každom dedičstve mate na konci formulku asi v takom znení, že poručitelia poskytli všetky dostupne údaje úplne a pravdivé, prečítali si ho, doplnili čo tam chýba a pod ? ....dokonca proti rozhodnutiu ste sa mohli aj odvolať...

-čo sa týka notára, tak ten skontroloval len to, že či napísal v dedičstve všetky údaje podľa podkladov /v tom problém nebol/, ale vôbec sa nevyjadril či na základe Vami doložených údajov mohol a mal zistiť, že daný pozemok mal byť predmetom dedičstva, a ak ho kataster neodoslal mal dodatočne požiadať o doplnenie podkladov. Zároveň už v samotnej žiadosti ak mal takúto vedomosť, mal ju uviesť jednoznačne priamo tam.

- a dalo by sa aj pokračovať , ale to nie je cieľ...

Takže čo sa týka mňa, môj názor je ten, že kataster zrejme nie je úplne bez viny, ale to podľa môjho názoru nie ste ani Vy a možno ani notár /viď horeuvedené dôvody/ a preukázať jednoznačnú vinu sa zrejme ani nebude dať.

Ak dáte sťažnosť na kataster, môj osobný názor je podobný ako Matúšov, že zrejme ju označia ako o neopodstatnenú /výnimku by tvorilo jedine, že v žiadosti od notára by jednoznačne tento pozemok bol vycitovaný, čo sa určite nestalo/ a odkážu Vás na súd, aby ste Vy dokazovali jednoznačné pochybenie katastra /čo za cenu dedičského konania sa asi tiež neoplatí, kedže výsledok je vopred veľmi "nejasný"/.

PS: berte to ako názor nezainteresovanej strany, ktorá má z danými problémami dlhoročné skúsenosti.

PS2: dajme si všetci ešte jednu hypotetickú otázku, prečo notár nemôže povedať, že pri vyhotovovaní dedičstva došlo omylom /a to je už úplne jedno z ktorej strany, kľudne nech to v tej doložke aj uvedie, kataster mu podklady bez problému oslobodené od poplatku vydá/ k opomenutiu pozemku a vydal by o tom do troch rokov doložku o oprave dedičského konania v súčinnosti s vlastníkmi? Odpoveď nech si dá každý sám...kto netuší, nech sa opýta notára...

Ešte k tomu táka zaujímavosť, od nového roka by si podklady mali vyhotovovať sami notári /ak bude platná legislatíva/, tak uvidíme, ako to bude vyzerať v reálnej podobe a na koho sa potom budu"vyhovárať"....
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests