vlastníctvo v pozemkovej knihe

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
vladimír
Posts: 1
Joined: 2.8.2012, 9:20
Contact:

vlastníctvo v pozemkovej knihe

Post by vladimír »

Som vlastníkom rodinného domu - vlastníctvo je vyznačené v LV. Vlastníkom parcely, na ktorom dom stojí, je však iná osoba. Ide o parcelu registra "C" evidovanú na na katastrálnej mape, LV k danej nehnuteľnosti nie je založený. Vlastníctvo bolo nadobudnuté dedením a je zapísané v pozemkovej knihe.
Uvedená osoba mi parcelu chce darovať, čo je potrebné priložiť k darovacej zmluve a k žiadosti o vklad na Správu katastra ?
Ďakujem
Michale

Re: vlastníctvo v pozemkovej knihe

Post by Michale »

Ak zatiaľ naozaj neprebehol ROEP a parcela nie je evidovaná v registri "E" (overte si to vyhľadaním podľa mena vlastníka, od kt. by ste kupovali), tak treba okrem návrhu na vklad, 2x zmluvy a kolkov aj identifikáciu parciel a kópiu z pozemnoknižnej vložky. Obe tieto veci vybavíte za poplatok na správe katastra.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest