Rušenie katastrálnych úradov

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
admin
Site Admin
Posts: 5
Joined: 6.5.2011, 15:21
Contact:

Rušenie katastrálnych úradov

Post by admin »

Vláda Slovenskej republiky 24.8.2012 schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe. Tento návrh sa dotkne aj štátnej správy na úseku katastra (katastrálnych úradov a správ katastra).

Z článku Rušenie katastrálnych úradov.
Michale

Re: Rušenie katastrálnych úradov

Post by Michale »

Toto na veľké šetrenie nevyzerá. Pomenia sa tabuľky pri vstupe na úrad, na kanceláriách, nové pečiatky a to je asi tak všetko. Ani tých prednostov netreba prepúšťať, pretože niekto musí šéfovať organizačným zložkám na prvom stupni katastra (doteraz jednoducho správa katastra).

A pritom kataster ponúka obrovské možnosti, ktoré by mohli pomôcť zefektívniť, zrýchliť a zlacnieť katastrálne konanie tak, aby z toho mali prospech aj ľudia.
mikulas novota
Posts: 4
Joined: 22.10.2012, 20:28
Contact:

Re: Rušenie katastrálnych úradov

Post by mikulas novota »

Michale wrote:Toto na veľké šetrenie nevyzerá. Pomenia sa tabuľky pri vstupe na úrad, na kanceláriách, nové pečiatky a to je asi tak všetko. Ani tých prednostov netreba prepúšťať, pretože niekto musí šéfovať organizačným zložkám na prvom stupni katastra (doteraz jednoducho správa katastra).

A pritom kataster ponúka obrovské možnosti, ktoré by mohli pomôcť zefektívniť, zrýchliť a zlacnieť katastrálne konanie tak, aby z toho mali prospech aj ľudia.
Podľa mňa úplne postačí, ak sa zachovajú len príslušné Správy katastra, ktoré už svojich šéfov majú. Navyše, legislatíva SR je postačujúci "šéf", ktorý dostatočne určuje náplň činnosti a rozsah právomocí pracovníkov príslušných správ katastra.
Najväčším problémom väčšiny štátnych úradníkov je, že nedokážu alebo zámerne nechcú samostatne vnímať zákony ako vymedzený priestor pre svoju pracovnú činnosť. Hlavne od riaditeľov správ vyššie alebo u politických nominantov.
Príklad:
Oblasť 1 - Verejné obstarávanie je dostatočne "ošetrené" zákonom na všetkých úrovniach, ale aby sa stalo nástrojom účelovo slúžiacim pre činnosti a konšpirácie, ktoré sú mimo rozsahu náplne práce príslušných štátnych úradníkov, musí príslušný "šéf" na svoju ochranu zbaviť sa zodpovednosti a prijať zodpovedného pracovníka za verejné obstarávanie, nehovoriac, že máme na to aj zbytočný úrad http://www.uvo.gov.sk/organizacna-struktura . Tak sa na všetkých úrovniach nominanti zbavujú zodpovednosti, zhora od ministra, až po prednostu, akoby boli negramotní tupci, ktorí nevedia prečítať zákonný postup a zákonné obmedzenia. Takto sa zabetonujú a tvária sa, že sú potrební.
Oblasť 2 až n...
..."šéf" (nominant) na svoju ochranu sa zbavuje zodpovednosti a prijme zodpovedného pracovníka pre danú konkrétnu oblasť.

Inak povedané, každý "diktát-šéf" je nahraditeľný legislatívnym diktátom na papieri, rovnako sú nahraditeľné aj jeho zodpovedné ochranné piliere.
Tatianka

Re: Rušenie katastrálnych úradov

Post by Tatianka »

Či reorganizácia štátnej správy prinesie želané ovocie, vie len pán minister, ktorý to celé zastrešuje. Želám mu veľa šťastia.

Správy katastra v jednotlivých okresných mestách sú len prvostupňové orgány, ktoré nie sú oprávnené rozhodovať v odvolacích konaniach. Na to slúžia Katastrálne úrady, čo by druhostupňový orgán. Je to ako so súdmi. Tiež máme okresný súd, ktorý vo veci miestne príslušnej rozhodne. Ak účastník konania podá voči rozhodnutiu okresného súdu odvolanie, ten už vo veci nemôže rozhodnovať ale podáva toto odvolanie na krajský súd. Ten rozhoduje, či odvolaniu vyhovie alebo vráti vec z nejakého dôvodu na okresný súd. A keď bude stránka nespokojná, tak sa na rozhodnutie krajského súdu odvolá a ten to posunie na najvyšší súd atď.
Tak je to aj s katastrami. Tiež potrebujú mať nad sebou niekoho, kto bude rozhodovať vo veciach, na ktoré nemá 1. stupeň oprávnenie.

Sú úradníci a Úradníci. Zákon padajúceho h.. poznáme všetci a vždy si všetko odnesú tí obyčajní zamestnanci, ktorí sú tí poslední, koho sa pýtajú na to, či a čo by zlepčili pri svojej práci. Či stíhajú návaly práce, či nový program, ktorý tak veľmi z hora tlačia prácu z efektívni, urýchli, aké sú bežné problémy pri spravovaní katastra a zapisovaní lístín.... o platoch pomlčím.

Kde inde štát zoberie peniaze do kasičky, keď nie od ľudí a hoc aj cestou poplatkou na katastroch. Kedysi dávno sa vyberal poplatok v hodnote 1 percento so sumy nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, max. 10 000 Sk. A takých zmlúv bola aj vtedy veľa a aj teraz by sa našlo toho dosť. Keby sa dali katastre sprivatizovať - to by bol kšeft!
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests