Nevysporiadané BSM

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Danasimi
Posts: 1
Joined: 6.7.2011, 20:11
Contact:

Nevysporiadané BSM

Post by Danasimi »

Dobrý deň,
pred viac ako 7. rokmi som sa rozviedol a nedošlo k vysporiadaniu BSM. Počs manželstva sme nadobudli dom a nejaké pozemky, všetko teraz chátra.
Mám záujem dané nehnuteľnosti predať, ale exmanželka sa oháňa tým, že má na nehnutelnostiach väčšinový podiel. Vzhľadom na to, že ale nepožiadala
o vysporiadanie BSM, vlastníctvo sa zo zákona stalo podielovým, tj. naše podiely sú rovnaké. ( opravte ma ak sa mýlim )
Ako mám postupovať ak chcem túto zmenu uviesť v liste vlastníctva? Potrebujem o tom potvrdenie od súdu?? Aké tlačivá sú k tomu potrebné,
a musí o tejto skutočnosti vedieť aj exmanželka? Myslím tým skutočnosť, že túto zmenu v LV chcem uviesť.
Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Nevysporiadané BSM

Post by lukas »

Keďže ste sa nedohodli alebo nerozhodol o vyporiadaní súd a od rozvodu prešli 3 roky, potom sa podľa § 149 Občianskeho zákonníka stávate podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v rovnakom podiele.

Ak chcete predať, nemusíte na katastri vopred nič riešiť. Stačí k návrhu na vklad a kúpnopredajnej zmluve doložiť rozsudok s tým, že ste podľa tohto rozsudku ste sa po 3 rokoch od jeho právoplatnosti stali spoluvlastníkom tej a tej nehnuteľnosti v takom a takom podiele (na prevod nehnuteľností nemusí byť vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva, môže sa doložiť listinou, v tomto prípade rozsudkom, viz § 30 ods. 5 písm. a katastrálneho zákona).

Nezabudnite, že ak predávate niekomu inému ako svojim rodičom alebo deťom alebo terajšej manželke, Vaša ex má podľa § 140 Občianskeho zákonníka predkupné právo. To znamená, že jej musíte ponúknuť na predaj svoj podiel. To sa vyrieši jednoducho tak, že napíšete ponuku, cenu za ktorú predávate, stanovíte lehotu do kedy sa môže vyjadriť a dáte jej podpísať (podpis treba overiť) alebo jej to pošlete doporučene.
jozefhorvat
Posts: 40
Joined: 27.6.2011, 13:46
Contact:

Re: Nevysporiadané BSM

Post by jozefhorvat »

K tejto problematike by som sa chcel opýtať aj ja. Počas trvania manželstva, teda existencie BSM získal majetok - pozemok iba na svoje meno iba jeden z bývalých manželov a to kúpnou zmluvou od svojich spolupodielnikov. Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozvodu by teda mala platiť nevyvrátiteľná právna domnienka, že majetok - nehnuteľnosť má každý v jednej polovici. Nekupujúci bývalý manžel ku kúpnej zmluve doložil prehlásenie, že súhlasí, aby si to kúpil ten druhý partner ešte počas trvania BSM / bývalý manžel/ do vlastníctva mimo BSM a že peniaze nepochádzajú z BSM. Teraz sa však nechce deliť, lebo to má iba na svojom mene a zdôvodňuje to tým prehlásením. / to prehlásenie bolo dané v tom čase za určitým účelom/. Mám za to, že titul nadobudnutia kúpou počas trvania BSM je jednoznačne po troch rokoch dôvodom delenia na polovicu. Samozrejme že mimo darovania, dedenia a reštitúcií.
Bude sa to dať rozdeliť?
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Nevysporiadané BSM

Post by lukas »

No ja neviem. Rozdelenie na polovicu sa týka iba nehnuteľného majetku, ktorý patril do BSM. Nevidím dôvod, prečo by sa to malo týkať aj majetku, ktorý do BSM nepatril. Aj keď ho získal počas trvania manželstva...
?
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests