Nezapísaná plomba

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
mikulas novota
Posts: 4
Joined: 22.10.2012, 20:28
Contact:

Nezapísaná plomba

Post by mikulas novota »

22.10.2012, 22:27:
Pri návrhu na vklad do katastra, je kataster povinný zaregistrovať príslušný návrh na vklad a označiť dotknuté vlastnícke práva plombou. Ak tak kataster nevykoná ani po uplynutí 30 dní, tak asi niečo v katastri nie je v poriadku.
Alebo sa v katastri vytvárajú evidenčné "rezervy" podacích čísel pre manipuláciu s došlou poštou tzv. vakant - voľné č. pre antidatovanie resp. dodatočné zaevidovanie došlej pošty pre prípad nutnosti?
Všimnite si na katastrálnom portáli evidenciu vkladov u jednotlivých správ katastra..., niektoré čísla sú vynechané alebo neuvedené.
(Už som raz riešil následky urýchlene spackaného prevodu vlastníckeho práva zo strany FNM SR, kde ignorovaním plomby zámerne došlo k predbehnutiu skoršie podaného vkladu oprávneným vlastníkom. Nasledovala duplicita, súdne poťahovačky, peripetie a po 16 rokoch ako také odškodnenie zo strany najnovšieho vlastníka, pričom ale, zodpovední z FNM pobrali provízie z neoprávneného predaja.)
Dńa 19.9.2012 som v RS podal návrh na vklad za 66.-eur, ktorý http://www.katasterportal.sk/kapor/ ani neeviduje ako prijatý návrh, pričom dotknutá evidencia vlastníckych práv je do dnešného dňa bez plomby.
Ja osobne by som si viac vážil zamestnania v štátnej správe s dostatočne vysokým platom a plombu by som radšej zapísal a rešpektoval.
Preto ponúkam svoje schopnosti, vyššiu kvalifikáciu aj vyššiu kvalitu odvedenej práce za nižšiu mzdu, než má súčasný úradník, ktorý má nezapísanie príslušnej plomby na svedomí.
(Predpokladám, že vina sa zvalí na nedostatočnú aktualizáciu portálu)
dodatok 24.10.2012: 16:36:
(uvedený návrh vkladu bol rozhodnutím príslušnej správy realizovaný dňa 17.10.2012 - pred zverejnením predošlých riadkov, čo mi bolo doručené 24.10.2012)
V reále možno bolo všetko v poriadku, ale uvedené "konšpirácie" je možné si namýšľať, ak bola neúplná aktualizácia portálu http://www.katasterportal.sk/kapor/ , preto doporučujem v ňom uvádzať plomby aj všetky prijaté návrhy.
Vhodnejšia by bola on-line aktualizácia portálu...
Dotknutým osobám sa ospravedlňujem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests