Ako zistiť užívateľa pôdy?

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
patriot
Posts: 4
Joined: 2.7.2012, 9:22
Contact:

Ako zistiť užívateľa pôdy?

Post by patriot »

Dobrý deň,

akým spôsobom zistiť, kto je užívateľom poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, ak skutočný užívateľ nie je zapísaný v liste vlastníctva, hoci by v zmysle zákona mal byť a tieto poľnohospodárske a lesné pozemky reálne užíva? Totiž v praxi samotní vlastníci, ak prededia pozemky, častokrát nevedia v teréne určiť, kde sa tie pozemky reálne nachádzajú a už vôbec ani netušia, kto tie pozemky reálne užíva, či nejaké poľnohospodárske družstvo, urbariát, Štátne lesy, a.s. Ako sa to dá zistiť oficiálnou cestou? Keďže s vlastníctvom sú spojené aj práva a povinnosti, ako je platenie dani z nehnuteľností, užívanie predmetu vlastníctva, resp. uzatvorenie nájomnej zmluvy a pod.

Ďakujem
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Ako zistiť užívateľa pôdy?

Post by lukas »

Ak vlastníci nie sú zapísaní v liste vlastníctva, tak by mali byť zapísaní v tzv. určenom operáte. Čiže v danom k.ú. ešte neprebehol ROEP (to si vopred zistite) a časť vlastníckych práv je evidovaných napr. ešte v pozemkovej knihe. Tam si na katastri môžete za poplatok nechať spraviť identifikáciu (v tomto prípade spätnú, keďže poznáte konkrétne parcely CKN) a podľa toho si vyžiadate na nahliadnutie (alebo za poplatok kópiu) z pozemkovej knihy.
Avšak môžu byť evidované aj v listine, čiže napr. v pozemkovej knihe je nejaký vlastník, ale medzitým ten konkrétny pozemok prešiel dvoma dedičstva a jedným vyvlastnením a v pozemkovej knihe to nebude vyznačené ani poznámkou Došlo k zmene podľa listiny ...../....

Toto všetko by mal dať do poriadku práve ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov), kde sa riešia pozemky, ktoré nie sú evidované podľa katastrálneho zákona alebo vlastnícke práva k nim sú evidované neúplne. Stav ROEP-ov si môžete pozrieť pre konkrétne k.ú. na adrese http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=s ... d_item=443 (pdf)
patriot
Posts: 4
Joined: 2.7.2012, 9:22
Contact:

Re: Ako zistiť užívateľa pôdy?

Post by patriot »

Ďakujem za odpoveď. Ale ako zistiť, kto pôdu vlastníkov reálne užíva? Napríklad viem, kde sa poľnohospodárska pôda nachádza, pole je orané, alebo viem kde mám lesný pozemok, ťaží sa tam, ale neviem, kde sa dá zistiť kto to užíva. U správcu dane z nehnuteľností? Na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré poskytuje dotácie pri hospodárení na danej pôde?
RusinakovaAnna

Re: Ako zistiť užívateľa pôdy?

Post by RusinakovaAnna »

[quote="lukas"]Ak vlastníci nie sú zapísaní v liste vlastníctva, tak by mali byť zapísaní v tzv. určenom operáte. Čiže v danom k.ú. ešte neprebehol ROEP (to si vopred zistite) a časť vlastníckych práv je evidovaných napr. ešte v pozemkovej knihe. Tam si na katastri môžete za poplatok nechať spraviť identifikáciu (v tomto prípade spätnú, keďže poznáte konkrétne parcely CKN) a podľa toho si vyžiadate na nahliadnutie (alebo za poplatok kópiu) z pozemkovej knihy.
Avšak môžu byť evidované aj v listine, čiže napr. v pozemkovej knihe je nejaký vlastník, ale medzitým ten konkrétny pozemok prešiel dvoma dedičstva a jedným vyvlastnením a v pozemkovej knihe to nebude vyznačené ani poznámkou [i]Došlo k zmene podľa listiny ...../....[/i]

Toto všetko by mal dať do poriadku práve ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov), kde sa riešia pozemky, ktoré nie sú evidované podľa katastrálneho zákona alebo vlastnícke práva k nim sú evidované neúplne. Stav ROEP-ov si môžete pozrieť pre konkrétne k.ú. na adrese [url=http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=s ... d_item=443]http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=s ... d_item=443[/url] (pdf)[/quote]
patriot
Posts: 4
Joined: 2.7.2012, 9:22
Contact:

Re: Ako zistiť užívateľa pôdy?

Post by patriot »

Takže evidenciu obhospodarovateľov (užívateľov) lesných pozemkov podľa jednotlivých katastrálnych území vedú príslušné obvodné lesné úrady, kde si každý (predovšetkým samotný vlastník) môže zistiť, ktorý konkrétny subjekt ich lesný pozemok v príslušnom katastrálnom území (obhospodaruje) užíva.
Podľa § 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov vedú príslušné obvodné lesné úrady.

***

Užívateľa poľnohospodárskych pozemkov možno zistiť na príslušnom regionálnom pracovisku Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ak užívateľ poľnohospodárskej pôdy poberá na príslušný pozemok dotácie. Ďalšia možnosť zistenia je na príslušnom obecnom/mestskom úrade (správca dane z nehnuteľností), ak užívateľ platí dane z nehnuteľností, ktoré užíva aj za vlastníka. Ďalšia možnosť je získať informáciu miestnym zisťovaním od vlastníkov alebo užívateľov priľahlých parciel. A posledná možnosť je získanie predmetnej informácie na príslušnom regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu, ktorý uzatvára zmluvy za pozemky, ktoré má (resp. mal, ak neskôr vlastník prededil doteraz neprededené pozemky) vo svojej správe a má tak prehľad o hospodáriacich subjektoch na príslušných parcelách v rámci katastrálneho územia.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests