Kúpa-časti parcely v podiely 4 spoluvlastníkov

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Zuzana78
Posts: 2
Joined: 5.12.2013, 9:27
Contact:

Kúpa-časti parcely v podiely 4 spoluvlastníkov

Post by Zuzana78 »

Chcem kúpiť časť parcely v podiely 4 spoluvlastníkov (z nich 1 je SPF).
Mám na tú časť urobený GP(geom.plán) na moje meno. Musia si súčastní
vlastníci zavkladovať túto časť ešte pred predajom ako novú parcelu
alebo stačí, ak to urobí nový vlastník po odkúpení. Ako postupovať?
trillan

Re: Kúpa-časti parcely v podiely 4 spoluvlastníkov

Post by trillan »

Dobrý deň.

Vaša otázka nie je úplne jednoznačná.

V prípade, že chcete kúpiť len jeden podiel (alebo viac, nie však celok), stačí keď súčasťou kúpnej zmluvy bude aj priložený GP. Prílohou kúpnej zmluvy však musia byť súhlasi všetkých ostatných vlastníkov na LV, ktorý nie su účastníci zmluvy so zápisom GP.

V prípade, že kupujete celosť, súhlasi dokladovať netreba, nakoľko s kúpnou zmluvou súhlasia všetci vlastníci.

V prípade, že odkupujete len podiel, odporúčam sa predtým vysporiadať s predkúpnym právom spoluvlastníkov na LV a to aj napriek tomu, že Okresný úrad, katastrálny odbor sa pri vkladovaní kúpnej zmluvy touto otázkou nebude zaoberať.
Zuzana78
Posts: 2
Joined: 5.12.2013, 9:27
Contact:

Re: Kúpa-časti parcely v podiely 4 spoluvlastníkov

Post by Zuzana78 »

Dakujem za odpoveď, kupiť chcem od všetkých spoluvlastníkov, ale otázkou zostáva, či si musia súčasní4 vlastníci ešte pred predajom
túto časť parcely teda ca. 10000m2 zavkladovať ako samostatnú parcelu (celková výmera je ca.2,9ha) ? (1 z vlastníkov je SPF-slovenský pozemkový fond).
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Kúpa-časti parcely v podiely 4 spoluvlastníkov

Post by lukas »

Zuzana78 wrote:Dakujem za odpoveď, kupiť chcem od všetkých spoluvlastníkov, ale otázkou zostáva, či si musia súčasní4 vlastníci ešte pred predajom
túto časť parcely teda ca. 10000m2 zavkladovať ako samostatnú parcelu (celková výmera je ca.2,9ha) ? (1 z vlastníkov je SPF-slovenský pozemkový fond).
GP, na základe ktorého sa do katastra zapíšu nove parcely, môže byť katastrálnemu odboru predložený na zápis vopred, ale môže sa predložiť aj súčasne s kúpnou zmluvou ako jej príloha.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests