plomba na LV

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Ľuda
Posts: 2
Joined: 3.4.2014, 10:15
Contact:

plomba na LV

Post by Ľuda »

Prezerala som si list vlastníctva. Vzhľadom na skutočnosť, že sme v januári uhradili poslednú splátku úveru, chcela som zistiť, či zo strany banky došlo k zrušeniu záložného práva. Zistila som stav nezmený a ešte aj plombu na LV. Čo to znamená, kto ju tam zriadil?

Ide o LV č. 4979, kat. územie Košice Krásna, Plomba vyznačená na základe Z-1186/2014. Ľ
trillan

Re: plomba na LV

Post by trillan »

Dobrý deň.

Banka neruší zápis založného práva na LV. Banka len vydá kvitanciu, na základe ktorej po doručení na kataster bankou alebo vlastníkmi, príslušny katastrálny odbor vyznačí plombu o zmene vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Po vykonaní výmazu katater zruši plombu na LV. Kedže sa jená o tzv. záznamovu listinu, lehota na zápis je 60 dní od doručenia listiny na kataster.
Ľuda
Posts: 2
Joined: 3.4.2014, 10:15
Contact:

Re: plomba na LV

Post by Ľuda »

Ďakujem za info. Ľ
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest