Kúpna zmluva

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Ron
Posts: 1
Joined: 5.10.2011, 8:39
Contact:

Kúpna zmluva

Post by Ron »

Chcel by som vedieť, či v rámci jednej kúpnej zmluvy môžem zakúpiť rôzne parcely od rôznych vlastníkov/ z pohľadu následného zápisu do KN - dôvod úspora kolkových poplatkov /, a či následne k návrhu na zápis vlastníctva do KN sú potrebné aj mapové podklady / geometrické plány/, súčasne či prílohou kúpnej zmluvy musí byť výpis z LV pôvodných majiteľov alebo stačia kópie pôvodných kúpnych zmlúv alebo osvedčení o dedičstve. Či postačuje overenie kópie na matrike.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Kúpna zmluva

Post by lukas »

K návrhu na vklad a kúpnej zmluve (2x) nie je potrebné dokladať katastrálnu mapu ani listy vlastníctva ani osvedčenia o dedičstve a pod (diskusia na tému predaja pred zapísaním osvedčenia o dedičstve na katastri).
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests