ROEP zámena pozemku

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Eljan
Posts: 3
Joined: 7.5.2014, 17:15
Contact:

ROEP zámena pozemku

Post by Eljan »

Dobrý deň, prosím o radu lebo som už z toho dosť zúfalý. U nás v obci prebieha ROEP a už je schválené aj rozdelenie pozemkov. 30.9.2014 to majú poslať na kataster. V roku 2012 nás pozvali do kultúrneho domu kde sme ukázali na mape ako užívame pozemok a ako to chceme užívať, lebo celá parcela má asi 6 vlastníkov, len to nebolo rozdelené na katastri, ale ešte kedysi si to podelili vlastníci(aj môj dedko) medzi sebou a aj to tak užívali. My sme to užívali ďalej pričom na spodu toho pozemku máme hneď od cesty pás ovocných stromov čo sadil dedko (asi 20). Nad tým sme mali rolu, aj teraz máme na kúsku zasadené zemiaky a nad tým je zasa pás ovocných stromov tiež asi 20. Nad týmto je lúka až pod horu čo nám tiež patrilo. Oni vypracovali nové rozdelenie pozemkov pričom nám cez hornú časť kde sú ovocné stromy naplánovali cestu, takže o ne prídeme a spodnú časť pozemku pri ceste aj so stromami pridelili inému a vôbec nás neupozornil na to nikto. Nám pridelili pozemok až nad plánovanú cestu, takže sme prišli vlastne o všetky stromy, lebo hore je len lúka. Ja som sa až neskoro dozvedel že po návrhu sme sa mali do mesiaca odvolať, lebo ak nie, tak sa to berie ako súhlas s návrhom a ani mapu som nevidel. Až keď sme si dali vymerať pozemok sme zistili ako to je. Tej osobe čo pridelili ten spodok tam vživote ani nebola pokosiť, na vedľajšom pozemku ktorý mali, nemajú ani stromy a poriadne sa ani nestarali , delilo sa to medzi viacerých a preto im dali náš kúsok pri ceste, lebo keby im delili ich časť tak tej osobe by vznikol dlhý tenký pás. Boli sme sa pýtať toho kto to vypracoval či sa stým nedá niečo robiť a povedal že nedá. Je ešte nejaká možnosť súd alebo čo, aby nám pridelili to čo dlhodobo užívame kde máme aj stromy? Neviem ako postupovali pri projektovaní cesty (asi len od stoličky) keď ju zrovna naprojektovali cez pás stromov, pričom mohla byť kludne posunutá nad pásom stromov. Nedá sa to namietať kdesi na životnom prostredí? Nemôžeme aspoň pýtať náhradu za tie ovocné stromy? Za každú odpoveď vopred ďakujem. Môžem poprípade kdesi vložiť aj mapku, aby to bolo viac zrejmé.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: ROEP zámena pozemku

Post by lukas »

Pri ROEPe nedochádza k prideľovaniu pozemkov, ale k tomu, že sa do katastra nehnuteľností na listy vlastníctva zapíše to, čo bolo doteraz zapísané len v staršom operáte (pozemnoknižné vložky, k tomu nejaké mapy a pod.). Žiadne projektovanie, iba prepisovanie.
Takže požiadajte komisiu, nech Vám ukážu ten starší operát (mapu), potom mapu vytvorenú pri ROEPe a nechajte si vysvetliť, prečo to je tak a prečo to nesedí s tým, ako to užívate. Treba si však uvedomiť, že tie staré mapy mohli byť urobené ešte za Rakúsko-Uhorska, kedy tam cesta bola, neskôr ju ľudia prestali používať a Váš dedko si tam "na cudzom" vysadil stromy a potom je to takto v ROEPe dobre. Žiaľ, ľudia veľmi častou užívajú to, čo im nepatrí. Možno v "dobrej viere", ale pokiaľ si predtým nedali vytýčiť hranice pozemku, tak nemôžu mať istotu.

Čo sa týka prípadnej opravy, tak po doručení návrhu ROEP bolo možné v lehote 30 podať námietku na komisiu. Túto lehotu ste už zrejme zmeškali.
Keď zistíte chybu neskôr, správny orgán môže rozhodnúť o zmene v schválenom ROEP do troch rokov od jeho zápisu do katastra. Takže medzi 30.9.2014 - 30.9.2017 máte ďalšiu možnosť (to však netreba odkladať, pretože ak by to vlastník toho spodku predal, už by o tom mohol rozhodnúť len súd).

Ak by ste náhodou zmeškali aj ten trojročný termín, vždy máte možnosť obrátiť sa na súd.
Eljan
Posts: 3
Joined: 7.5.2014, 17:15
Contact:

Re: ROEP zámena pozemku

Post by Eljan »

Veľmi pekne Vám ďakujem, ani si neviete predstaviť ako ste ma potešili a dali nádej že sa s tým dá niečo robiť. Mám aj staré mapy a nikde nie je naprojektovaná cesta a myslím si že oni tú cestu naprojektovali úplne nanovo čo beriem ako samozrejmosť že tá cesta tam musí byť, aby sa ostatní dostali k pozemkom, ale či je to možné že tú cestu nám dali presne cez pás ovocných stromov, keď ju kľudne mohli dať vyššie, kde je lúka. Nikto starší už nežije, kto by si pametal že tam nejaká cesta bola a na starej mape je ten pozemok jedna parcela a mama je vlastníkom 1/6, ale nikde nie je zakreslené to dlhodobé užívanie a nemám sa ani koho opýtať, pretože otec ani dedko už nežijú že či existuje niekde taká mapa kde by to bolo zakreslené. Keď sme boli na pojednávaní, tak nám povedali že nebude s tým problém aby nám to ostalo čo užívame a hlavne sa nám jednalo o ten spodok pri ceste kde máme stromy a trocha vyššie ďalší pás stromov o ktoré sa staráme. Tá osoba ktorej pridelili ten spodok je majiteľka stavebnín a už predala dva domy ktoré dali postavať na pozemkoch, preto sa obávam že si zariadila ďalší pozemok pri ceste na stavbu. Ešte tuším keď začala ROEP nám radili, aby sa to napísalo na jedného, aby nebol s tým delením problém. Tí vlastníci vedľa nás majú taký istý podiel akurát musím zistiť na koľko časťí to majú podelené, lebo mali taký istý pás ako my akurát nad naprojektovanou cestou majú teraz dva užšie pásy cca. 2000m2 a pod naprojektovanou cestou pri druhej ceste čo vedie paralerne majú 2 časti po cca 500m2 čo je vlastne asi 1/3 z toho čo patrilo nám. To som ešte nevedel že tá osoba čo dostala ten spodok je z tejto rodiny(dedkov brat) a keď som sa pýtal prečo jej ho dali, tak že preto aby nemala úzky pás, lebo nad naprojektovanou cestou je dĺžka pozemku asi 116m, ale teraz si myslím že jeden z tých 2 užších pásov (20m) patrí aj jej a vlastne nás oklamali.

Keďže sa tomu vôbec nerozumiem prosím o radu kde nájdem ten správny orgán a či ho môžem už navštíviť teraz a neviem ako ten návrh podať, či môžem požiadať aj o premiestnenie cesty, aby sme neprišli o tie vrchné ovocné stromy.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: ROEP zámena pozemku

Post by lukas »

Buď katastrálny odbor alebo pozemkový a lesný odbor. Na obecnom úrade by to mali vedieť a možno Vám dajú aj kontakt priamo na toho, kto to má na starosti.

Len keď stále hovoríte o projektovaní, dúfam, že je to naozaj register obnovenej evidencie pozemkov a nie pozemkové úpravy..
Eljan
Posts: 3
Joined: 7.5.2014, 17:15
Contact:

Re: ROEP zámena pozemku

Post by Eljan »

Takže je to naozaj projekt pozemkových úprav. S tým sa nebude dať nič robiť? Veď mali postupovať podľa zásad kde sme mali dostať primeraný pozemok tomu čo sme užívali a nie iba lúku, síce je všetko vedené ako orná pôda, ale keď sme boli na tom pojednávaní, tak sme im presne ukazovali čo užívame na satelitnej mape, kde bolo vidno že sú tam aj stromy a oni nám povedali že nebude s tým problém to užívanie zachovať. V pondelok vyhľadám aj advokáta, v piatok som bol, ale u 6 čo som bol mali dovolenku.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest