Zapis rozostavanej stavby

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
fomi
Posts: 1
Joined: 3.11.2011, 20:43
Contact:

Zapis rozostavanej stavby

Post by fomi »

Kúpili sme od vlastníkov obytného domu / 6 vlastníci z toho jedným vlastníkom bytu som ja / podkorovi, kde prebieha výstavba podkrovného bytu na základe pravoplatného stavebného povolenia.
Ku rozostavanej stavbe cca 50% dokončenej máme vypracovaný znalecký posudok.

Otázka znie:
Vie mi niekto poradiť na základe akého zákona a prípadne § mi musí kataster zapísať do listu vlastníctva rozostavanú stavbu?
Kataster mi to nechce zapísať. Dakáže to zapísať len ak bude stavba skolaudovaná, aj keď viem, že to nie je pravda a na iných katastroch na Slovensku to bežne zapisujú. Viete mi s tým poradiť.

Doklady, ktoré už majú na katastry:

1. Kúpna zmluva - podpísaná kúpnu zmluvu, samozrejme podpisy sú overené./ v kúpnej zmluve sú aj prepočty spoločných podielov vlastníkov /
2. Právoplatné stavebné povolenie - originál
3. Projektová dokumentácia
4. Znalecký posudok

Za pomoc ďakujem
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: Zapis rozostavanej stavby

Post by lukas »

Môžete si prečítať článok Zápis stavby do katastra nehnuteľností. Tu sú jednotlivé paragrafy, ktoré to riešia:

§ 3 ods 15 a 16 katastrálneho zákona:
(15) Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.
(16) Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.
§ 6 ods 1 katastrálneho zákona:
(1) V katastri sa evidujú
...
c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
...
3. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim,
...
d) byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; tieto sa evidujú len v súbore popisných informácií katastra, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch
§ 46 ods 4 a 6 katastrálneho zákona:
(4) Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ak sa nepreukáže niečo iné.
(6) Pri zápise údajov o práve k rozostavanému bytu alebo rozostavanému nebytovému priestoru sa predkladá zmluva o výstavbe domu spolu s geometrickým plánom, zmluva o vstavbe alebo nadstavbe domu a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v zmluve.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests