Výmaz záložného práva a vklad vlastníckeho práva

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Šumák
Posts: 1
Joined: 28.7.2015, 16:36
Contact:

Výmaz záložného práva a vklad vlastníckeho práva

Post by Šumák »

Dobrý deň,
pri predaji domu so záložným právom v katastri nehnuteľností pre nebankovku a s exekučným záložným právom pre inú, tiež nebankovku, máme ako predávajúci v úmysle z kúpnej ceny zaplatiť predmetné pôžičky. Budeme spolu s návrhom kúpnej zmluvy a návrhom na vklad vlastníckeho práva pre kupujúceho dávať spolu (teda naraz) do katastra nehnuteľností -- avšak v časovom poradí ako prvé -- aj návrhy na výmaz uvedených dvoch záložných práv, kde prílohou bude kvitancia o zaplatení pohľadávky od záložného veriteľa? T.j. - návrhy na výmaz záložného práva dáme my ako predávajúci a prílohou bude kvitancia záložného veriteľa? V takomto prípade už potom v návrhu na vklad vlastníckeho práva by sa uviedla nehnuteľnosť bez týchto záložných práv. Alebo je potrebné počkať, kedy tento výmaz vykoná kataster poznámkou? Ďakujem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests